Motivation 3.0 – så hittar du din inre låga

03.02.2023

Hur ska du navigera mot dina mål i arbetslivet så att du känner dig motiverad och mår bra? Bland annat det tas upp i TFiFs mentorprogram med mentorn Peter Svahn som vägledare.

Vi befinner oss på det högsta trappsteget på psykologen Abraham Maslows ikoniska behovstrappa som nämner behovet att förverkliga sig själv och bejaka sin kreativitet.

– Efter att människans grundläggande behov är tryggade är det en fördel om vi drivs av en inre motivation för att vi ska kunna slutföra grejer på jobbet, säger Svahn.

De flesta företag upprätthåller belöningsprogram som syftar till att hålla motivationen uppe i arbetsgemenskapen. Belöningarna kan handla om skattefria personalförmåner eller bonussystem.

– Problemet med dessa belöningar är att de bygger på yttre motivation, vilket inte ger en bestående effekt. Vi anpassar oss till förmånerna och med tiden förväntar vi oss att få dem. Då avtar också effekten med belöningarna, säger Svahn.

Vad innebär det att man drivs av inre motivation?
– Det handlar om att brinna för något. Då du är fylld av inre motivation njuter du av jobbet samtidigt som du presterar optimalt.

Alla jobb innehåller tråkiga rutiner som måste göras oavsett om man är motiverad eller inte. Hur gör man då?
– Då behövs viljestyrka och pliktkänsla för att få jobbet gjort. Men utan inre motivation blir det svårare att jobba med tråkiga rutiner.

Svahn betonar vikten av att känna efter vad som motiverar oss. Det kan handla om samhörighet, känslan att jobba för en hållbar värld, förmågan att lära sig något nytt eller möjligheten att påverka samhället.

– Det finns tre grundläggande faktorer som ger oss motivation på jobbet. Vi behöver kompetens, tillhörighet och autonomi.

Som ledare måste man se till att dessa faktorer uppmärksammas inom organisationen.
Om jobbet är för lätt och inte beaktar vår kompetens blir vi uttråkade. Om vi saknar en tillhörighet med kollegiet undergrävs känslan av att få uppskattning. Och om vi inte kan påverka innehållet i det egna jobbet blir vi stressade, förklarar Svahn.

– Det handlar om att se det meningsfulla i det dagliga arbetet. De som drivs av inre motivation är i regel engagerade och produktiva, vilket gynnar inlärningen och flödet av nya idéer på jobbet.

Är det elitistiskt att tala om behovet av inre motivation? En städare kan inte unna sig den lyxen.
– Det stämmer att man som högskoleutbildad har en större valfrihet att jobba med sådant som känns meningsfullt. Med hjälp av självledarskap kan vi alla ändå motverka känslan att vi kör fast i arbetslivet och jobbar med sådant som vi inte trivs med. Lösningen är ofta att ställa upp motiverande mål för sig själv.

Peter Svahn föreläste om motivation på jobbet i Orfeus Lounge den 19 januari.

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier