Åbo Akademi startar specialiserad it-examen i Vasa

12.12.2022

Från och med januari går det att avlägga en internationell magisterexamen i datateknik vid Åbo Akademi i Vasa. Utbildningen går helt och hållet på engelska och riktar sig i första hand sådana studerande som tills vidare inte bemästrar svenska och är bosatta i Österbotten.

– Vi har besökt flera yrkeshögskolor i Vasaregionen under de senaste åren och noterade i samband med besöken att det finns en stor efterfrågan på den här typen av utbildning, säger Marina Waldén, magisterprogramansvarig vid Åbo Akademi.

Den nya studiehelheten omfattar 120 studiepoäng, vilket innebär att det rör sig om cirka två års studier.

– Vi lediganslår 10 studieplatser per år inom det här inriktningsalternativet. Om det visar sig att det finns en stor efterfrågan på dessa studier kan vi utöka antalet studieplatser enligt behov, säger Waldén.

Den första ansökningsrundan lanseras den 4–18 januari och den nya utbildningen kör i gång under hösten 2023. De motsvarande studiehelheter som finns i Åbo brukar locka cirka 200 ansökningar per år.

Stor efterfrågan på it-experter
Utbildningen lämpar sig också för personer som har en kandidatexamen inom it eller motsvarande och som behöver en magisterexamen för att förkovra sina kunskaper och komma vidare i karriären.

– Största delen av studierna bygger på kurser som i huvudsak ges på distans från it-utbildningen i Åbo. Det går också att ta del av utbildningen på Academill i Vasa.

Enligt Waldén är utbildningen som klippt och skuren för den som till exempel redan har hittat ett jobb och vill arbeta parallellt med studierna. Efterfrågan på it-experter är stor i Vasaregionen, i synnerhet inom det lokala energiklustret.

– De som väljer att studera datateknik på engelska i Vasa kan bland annat hitta jobb som planerare, analytiker eller ingenjör med ansvar för utveckling och design av IT-system.

Är ni inte oroliga för att engelskan får övertaget vid Åbo Akademi?
– Nej, vår kandidatutbildning går ju helt och hållet på svenska i enlighet med lagstadgade krav. Det nya magisterprogrammet har en specifik målgrupp som gynnas av studier på engelska.

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!