Finlandssvenska tekniker erövrar Wikipedia

27.12.2022

Om du inte finns på webben existerar du inte på riktigt. Detsamma gäller många finlandssvenska upphovsmän till tekniska innovationer som har fallit i glömska.

Tekniska Föreningen i Finland och projektet Fredrika har i år förenat krafterna för att ge dessa innovationer utökad synlighet. En av projektets stöttepelare är entreprenören Kaj Arnö som har gjort gedigna arbetsinsatser pro bono.

– Vi visste att det på webben fanns ett underskott på artiklar om sådana finlandssvenska tekniker och ingenjörer som har haft ett stort inflytande i det finländska samhället. Vi ville åtgärda det här problemet, säger Annika Nylander, verksamhetsledare för TFiF.

En stor del av arbetet går ut på att digitalisera bokserien Finlandssvenska tekniker som består av sammanlagt åtta böcker. De tre första har getts ut av ingenjören, författaren och pedagogen Jonatan Reuter 1922–1925. De fem senaste böckerna har getts ut av TFiF.

– Vi har hittills digitaliserat de tre första böckerna. Nästa steg är att slutföra digitaliseringen av de resterande fem böckerna och överföra dem till Tekniska föreningens webbsida, säger Klara Nyberg, serviceassistent på TFiF.

De tryckta texterna har först skannats med en så kallad bokvagga, varefter böckernas texter har förvandlats till sidor med bilder med hög upplösning. Därefter har bilderna omvandlats till text med hjälp av maskininläsning.

– Utöver digitaliseringen av texterna har vi skrivit artiklar om finlandssvenska tekniker på Wikipedia. Vi har varit noga med att tagga artiklarna till välkända fenomen, kategorier och företag för att driva trafik till sidorna, säger Nyberg.

Böckerna om finlandssvenska tekniker tar upp sammanlagt 89 personer som alla är män, trots att landets första kvinnliga diplomingenjör, Jenny Markelin, utexaminerades redan 1905.

– Tyvärr finns det väldigt ont om information om kvinnliga finlandssvenska tekniker. Och så var ju könsbalansen en annan förr i tiden, säger Nyberg.

I väntan på en jämnare könsbalans får vi alltså nöja oss med männen tills listan uppdateras med nya förmågor.

Bland de tekniker som nu får synlighet på webben finns arkitekterna Theodor Höijer och Gustaf Nyström, elingenjören Gottfrid Strömberg och båtmotorbyggaren John Wickström.

Vilka finlandssvenska tekniker är då bäst på att trigga klickreflexen?

– Det beror på vilket språk man söker på webben. Åtminstone segelbåtskonstruktören Gustaf Estlander, uppfinnaren Eric Tigerstedt och arkitekten Theodor Höijer ligger bra till, säger Nyberg.

Vad är nästa steg i projektet?

– Vi siktar på att digitalisera alla åtta böcker stegvis och bredda innehållet om finlandssvenska tekniker ytterligare, säger Nylander.

 


Vill du beställa böcker i serien Finlandssvenska tekniker?

Du kan beställa banden 5-8 för 25 €/st via TFiF. Läs mera här.

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier