Bokförarna har blivit konsulter, experter och rådgivare

29.12.2022

Att jobba som redovisare i dag kräver stark social kompetens och analytiska färdigheter, anser Kim Ittonen, professor i redovisning vid Hanken i Helsingfors och Svenska Handelshögskolan i Vasa.

 

”Många associerar redovisning med dammiga mappar, excel-tabeller och t-konton där en bokförare sitter ensam och jobbar i isolering. Den bilden är hopplöst förlegad.

Redovisning bygger i dag på regelbunden kontakt med människor. En bokförare måste kunna greppa helheter, utvärdera risker och besitta social kompetens för att kunna göra sitt jobb väl. Den sociala dimensionen i jobbet handlar om att diskutera och upprätthålla en kontinuerlig dialog med sina kunder.

Jag förhåller mig skeptisk till distansundervisning i redovisning. Man lär sig inte dialog och social interaktion på Teams eller Zoom. Än mindre träffar man andra studerande genom att sitta hemma vid datorn och stirra på skärmen.

Det är viktigt att satsa på nätverksbygge under studietiden. Det gör man bland annat genom att träffa sina studiekompisar i samband med föreläsningar, seminarier och olika evenemang. Jag har själv haft otroligt stor nytta av mina sociala kontakter från studietiden i mitt arbetsliv. Jag rådfrågar ofta mina gamla studiekompisar eftersom de besitter en sådan yrkeserfarenhet och kunskap som jag saknar.

Redovisningsbranschen genomgår just nu stora omvälvningar på grund av digitaliseringen. Den totala mängd data som en redovisare ska hantera i sitt dagliga arbete har mångfaldigats. Det här innebär att det blir allt viktigare att kunna avgöra vilken finansiell information som är viktig och relevant för det företag som köper dina tjänster.

Många arbetsskeden och funktioner har automatiserats inom redovisningen. Det här frigör resurser då bokförarna inte längre behöver använda sin tid på monoton och repetitiv inmatning av sifferuppgifter. Men det här betyder inte att tekniken skulle ha gjort bokförarna överflödiga. Tvärtom.

Många av dem som jobbar som bokförare i dag har utvidgat sin yrkesroll så att de numera axlar ansvaret som experter och rådgivare. Fokus har förskjutits till konsultering och rådgivning.

Redovisarna ska bland annat se till att de tekniska och digitala systemen skapas på rätt sätt så att företagens ledning får den information och de finansiella rapporter de behöver. En del av redovisarens jobb kan gå ut på att instruera kodarna som i sin tur skapar de system som används för att registrera alla transaktioner.

En central del av en redovisares arbete i dag är att skapa relevanta finansiella rapporter som hjälper uppdragsgivarens ledningsgrupp att fatta de rätta strategiska besluten. En duktig redovisare kan alternera mellan rollerna som controller, analytiker, revisor och handläggare. Digitaliseringen och blockkedjorna raderar inte behovet av vårt specialkunnande. Det behövs alltid kompetenta revisorer som kan göra sakkunniga tolkningar av den verklighet som gömmer sig bakom siffrorna.

Yrkeskunskapen bygger bland annat på förmågan att gräva fram rätt bakgrundsinformation och odla personliga kontakter som kan hjälpa dig att hitta rätt uppgifter.

Som föreläsare försöker jag förmedla tankegången att en redovisares viktigaste uppgift är att ifrågasätta, ställa följdfrågor och tänka kritiskt. Och för det behövs social kompetens och ett brett socialt nätverk som du kan konsultera i ditt dagliga arbete.

Väldigt många av våra studenter specialiserar sig på hållbarhetsredovisning som tar fasta på ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Det är en stigande trend inom företagsvärlden just nu. Inom den här typen av redovisning gäller det att ha bra koll på till exempel företagets direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Utan hållbara affärsmodeller gör inget företag lukrativ business i dag.”

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier