Ändringar i utkomstskydd gällande studier och upphovsrättigheter

19.01.2023

Fr.o.m. årsskiftet trädde lagändringar i kraft gällande utkomstskyddet då man som arbetslös studerar samt jämkning av upphovsrättsersättningar. Även ändringar i den jämkade dagpenningen trädde i kraft.

Utkomstskyddet för arbetslösa gör det lättare att studera

Fr.o.m. den 1.1.2023 trädde en lagändring i kraft, som gör det möjligt för arbetslösa arbetssökande att slutföra olika deltidsstudier utan att förlora sin arbetslöshetsförmån. Studier som genomförs som en del av en sysselsättningsfrämjande tjänst påverkar inte heller rätten till arbetslöshetsersättning.
Läs mera på KOKO-kassans hemsida 

 

Jämkning av upphovsrättsersättningar slopas

1.1.2023 trädde en förordning i kraft som innebär att upphovsrättsersättningar (inkl. ersättning för närstående rättigheter) inte längre påverkar arbetslöshetsförmånens belopp.
Läs mera på KOKO-kassans hemsida

 

Ändringar i den jämkade dagpenningen vid årsskiftet

Det skedde ändringar i den jämkade dagpenningen vid årsskiftet. En del av förändringarna har redan varit i kraft som tillfälliga lagar sedan 2020 på grund av coronapandemin, men de tillfälliga lagarna antas nu som permanenta lagar. Ändringarna tillämpas på ansökningsperioder som börjar 1.1.2023 eller senare.
Läs mera på KOKO-kassans hemsida

Liknande artiklar

05.06.2023

Giganten inom förnybara bränslen

02.06.2023

TFiFs stipendium stöder studerande både i studier utomlands och hemma i Finland

31.05.2023

Vill du vara med och utveckla TFiF? Ställ upp i styrelsevalet hösten 2023