TEK: Diplomingenjörernas köpkraft försvagades – ”Det finns utrymme för löneförhöjningar som upprätthåller köpkraften”

18.01.2023

Medianmånadslönen för en diplomingenjör steg med 3,7 % förra året till 5 420 euro. Diplomingenjörernas köpkraft försvagades dock då konsumentpriserna steg med 8,3 % under samma period. TEK:s arbetsmarknadsdirektör Teemu Hankamäki uppmanar nu företagen att ta sitt ansvar.

Enligt Teknikens Akademikers, TEKs nyligen genomförda arbetsmarknadsundersökning var medianlönen för en diplomingenjör med fast anställning 5 420 euro per månad i oktober 2022, vilket är en ökning med 3,7 % jämfört med föregående år. Även lönerna i andra examensgrupper uppvisade en positiv utveckling. Den högsta ökningen var 5,9 % för dem som har en doktors- eller licentiatexamen.

Medan de nominella lönerna steg, sjönk reallönerna. Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsbasis 8,3 % i oktober.
– Reallönerna har sjunkit ganska mycket och om denna trend fortsätter kommer den inhemska konsumtionen att minska. Detta innebär i sin tur att den förutspådda recessionen blir djupare och längre än om den finländska köpkraften bibehålls, säger Teemu Hankamäki, arbetsmarknadsdirektör på TEK.

Hankamäki påminner att det är relativt omöjligt att komma ikapp det som ligger i det förflutna, men att vi kan påverka framtiden.

– Det har begåtts fel, men jag efterlyser att företagen tar sitt ansvar nu. Industriföretagens ekonomiska situation är god och orderstockarna är starka. Det finns utrymme för löneförhöjningar som upprätthåller köpkraften.

Byte av arbetsplats höjer lönerna mest

81 % av de svarande som arbetade heltid uppgav att deras lön hade ökat sedan förra året, 11 % uppgav att lönen hade varit oförändrad och 3 % uppgav att den hade sjunkit.
Den överlägset vanligaste orsaken till löneförhöjning var den allmänna förhöjningen, som 66 % av de svarande som uppgav sig ha fått löneförhöjning hade fått. 30 % av de som fått en löneförhöjning hade fått den baserad på personliga prestationer, så kallad meritförhöjning. Ett nytt jobb hos samma arbetsgivare uppgav 13 % av dem som fått en löneförhöjning, och 13 % hade fått en förhöjning efter att ha bytt arbetsgivare.

– De högsta höjningarna betalades ut till dem som hade bytt arbete. Deras genomsnittliga månadslön ökade med 785 euro. Vår tidigare forskning visar att det bästa sättet att få en ordentlig löneförhöjning är att byta jobb, säger Tuunia Keränen, löneforskare på TEK.

Arbetsmarknadsundersökningen genomfördes i oktober-november 2022 och målgruppen var TEK-medlemmar på arbetsmarknaden. Cirka 9 100 svar inkom, vilket innebär en svarsfrekvens på cirka 20 procent, dvs. samma antal svarande och samma svarsfrekvens som föregående år.

Av de svarande var 74 procent män och 26 procent kvinnor. Medianåldern var 42 år. Den stora majoriteten av de svarande, 91 %, hade en heltidsanställning. Av de heltidsanställda arbetade 85 % inom den privata sektorn och ungefär hälften av dem inom industrin. Andelen egenföretagare på heltid var 1,4 %. 2,2 % av de svarande var arbetslösa eller tjänstlediga.

 

 

För närmare information:

Teemu Hankamäki
arbetsmarknadsdirektör
+358 40 709 6681

Tuunia Keränen
Löneforskare
+358 9 2291 2288

Liknande artiklar

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism