Akavaförbund utreder sexuella trakasserier i de högutbildades arbetsgemenskaper

26.09.2018

TEK – Teknikens Akademiker utreder tillsammans med nio andra Akavaförbund hur allmänt det är att högutbildade upplever sexuella trakasserier, sexism och könsbaserad diskriminering i arbetslivet. Enligt experter är sexuella trakasserier på arbetsplatser vanligare än man tror, och de flesta av trakasserierna och diskrimineringsärenden göms undan.

Förbunden genomför enkäten i samarbete eftersom högutbildade arbetstagare i de flesta arbetsgemenskaper ofta kommer från olika branscher och är medlemmar i olika förbund. Enkäten ger också resultat som endast gäller TEK.

Enkäten har skickats till TFiF/TEK-medlemmar som har valts ut slumpmässigt i medlemsregistret.
Med tanke på undersökningsresultatens trovärdighet är det viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten. Har du fått e-post gällande förfrågan, vänligen besvara enkäten. Även om du inte har upplevt sexuella trakasserier, sexism eller könsbaserad diskriminering är också den informationen viktig för oss.

Vi vill i #metoo-kampanjens anda utreda hur utbredda problemen i anslutning till trakasserier, sexism och diskriminering verkligen är på våra medlemmars arbetsplatser och deras natur. Dessutom utreder vi om man har tagit tag i problemen och på vilket sätt. Du kan även som medlem ge förslag på vad fackförbunden kunde göra för att få slut på sexuella trakasserier och könsbaserad diskriminering.

Vi informerar om undersökningens resultat när de färdigställs i slutet av 2018.

I undersökningen deltar: Agronomförbundet, Akavas Specialorganisationer, DIFF – Ingenjörerna i Finland, Ingenjörsförbundet, Natur-, miljö- och skogsvetarförbundet Loimu, Finlands Ekonomer, Teknikens akademiker TEK, Tradenomförbundet, Högskoleutbildade samhällsvetare, Privatsektorns Chefer och Specialister.

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?