Alger omvandlas till eftertraktad råvara för industrin

13.06.2023

Förädlingen av alger till kemikalier kan revolutionera den kemiska industrin. Det menar Mari Granström, vd på bolaget Origin by Ocean,

Foto Karl Villhjálmsson

 

Det finländska uppstartsbolaget Origin by Ocean håvade i våras in 7,5 miljoner euro som startkapital. Nu smids planer på att köra i gång produktionen av råvaror som behövs för att ersätta oljebaserade kemikalier med algbaserade alternativ.

– Det finns en stor efterfrågan på våra produkter inom den kemiska industrin. Tillverkningen av våra första råvaror kör i gång i sommar, säger Mari Granström, verkställande direktör för Origin by Ocean.

Vi träffas på Origin by Oceans kontor i Otnäs campus i Esbo. Atmosfären i bolagets laboratorium är elektrifierad. Några dagar efter TFiF bladets besök går Origin by Ocean ut med nyheten att bolaget har fått finansiering av Voima Venture, Lifeline Venture, Batofin och Security Trading för att starta upp verksamheten.

Vi har redan undertecknat intentionsavtal med Valio, Hartwall och Fazer.

Utöver detta har Business Finland bidragit med ett lån på 4,5 miljoner euro för kommersialiseringen av produktionsprocessen. Produktionen kommer till en början att fokusera på algbaserade kemikalier som kan användas i tillverkningen av rengöringsmedel.

– Vi använder oss i huvudsak av brunalger som råvara. För att kunna trygga tillgången av råvaran kommer vi att odla till exempel blåstång i de finska havsområdena, säger
Granström.

Blågröna alger som resurs

Vid sidan av brunalger kan Origin by Ocean också använda sig av så kallade blågröna alger eller cyanobakterier.Trådalger såsom grönslick lämpar sig däremot dåligt för den kemiska industrins behov.

– Trådalgerna har en annan biologisk sammansättning och saknar de verksamma ämnen som behövs för att kunna framställa algbaserade kemikalier för industrins behov.

Största delen av bolagets 22 anställda är kemister som i likhet med Mari Granström brinner för att ta fram ekologiskt hållbara kemikalier inom industrin. Bolagets presumtiva kunder och uppköpare finns inom livsmedels-, kosmetika- och textilindustrin liksom tvättmedelsbranschen och jordbrukssektorn.

Origin by Ocean siktar på att tillverka antioxidanter, förtjockningsmedel, pigment, biopesticider och emulgeringsmedel där alger används som råvara.

– Genom att avlägsna syreförbrukande näringsämnen från Östersjön kan vår affärsverksamhet bidra till att återställa den ekologiska balansen i havet och lindra övergödningens negativa effekter, säger Granström.

Hon ser en stor potential för global tillväxt för bolagets produkter.

– Till exempel den Karibiska övärlden kämpar frenetiskt med hanteringen av enorma mängder sargassotång som fyller de karibiska stränderna år efter år. Som det nu är dumpas miljontals ton av sargassotång på soptippen i stället för att användas som råvara för algbaserade kemikalier. Orsaken till att sargassotången växer i överflöd i Karibien har likaså att göra med övergödning. Dikningen och avverkningen av omgivande regnskogar har lett till en allt större avrinning av näringsämnen från de sydamerikanska kustområdena till Mexikanska golfen och Karibiska havet.

Fabrik i Egentliga Finland

Det råder ingen brist på råvaran i en global kontext, men innan Origin by Ocean kan erövra världen måste verksamheten startas upp på hemmaplan.

– Vi planerar att anlägga en fabrik i Egentliga Finland i närheten av de värdekedjor där vi kan trygga ett flöde av råvaran från den omgivande kustregionen.

Vi behöver cirka 50 000 ton alger per år för att komma i gång med produktionen, säger Granström.

Investeringskostnaden för den tilltänkta fabriken i sydvästra Finland är cirka 70–100 miljoner euro. Fabrikens sysselsättande effekt är 30–50 personer. Enligt bolagets affärsplan blir verksamheten lönsam från och med 2027.

– Vi har redan undertecknat intentionsavtal med Valio, Hartwall och Fazer för att nämna några aktörer i livsmedelsbranschen.

Trots att det tar lång tid för brunalgerna att växa till sig i Östersjöns bräckta vatten med låga salthalter utgör den långsamma tillväxten inte ett problem i sammanhanget.

– Det viktigaste är inte att lägga beslag på så mycket biomassa som möjligt. Vi behöver endast tillräckliga mängder av de kemiska komponenterna i algerna för att kunna tillverka våra produkter, berättar Granström.

Odlingsplatser nära kusten

I Origin by Oceans laboratorier odlas så kallade algskott som kallas zygoter. Dessa algskott överförs sedan till marina odlingsplatser där stora metallkonstruktioner har sänkts ned i havet. Därefter fästs rep i konstruktionerna där algerna ska växa till sig. Det tar ungefär 1–2 år innan brunalgerna kan skördas för fabrikens behov.

– Vi är redan i gång med att identifiera gynnsamma odlingsplatser i skärgården där brunalgerna trivs och där det sedan tidigare finns en riklig förekomst av blåstång. Det handlar om platser som är relativt nära stränderna i till exempel Skärgårdshavet.

I praktiken innebär det här att alla platser i närheten av stora fartygsleder är uteslutna eftersom det bottensug och vågsvall som frakt- och passagerarfartygen orsakar inte är gynnsamt för framväxten av brunalger.

Genom att avlägsna näringsämnen från Östersjön kan vår affärsverksamhet bidra till att återställa den ekologiska balansen i havet.

– Vi har låtit anlägga en testodling i åländska vatten i samarbete med en lokal företagare. För att kunna skala upp verksamheten behövs miljötillstånd, vilket tar sin tid. Odlingen av alger kan i själva verket utgöra en ny födkrok och inkomstkälla för många skärgårdsbor, säger Granström.

Hon bedömer att många yrkesfiskare skulle kunna bredda sin arbetsbild och odla alger framöver. Origin by Ocean har redan inlett ett preliminärt samarbete med Nylands fiskarförbund för att sondera terrängen.

Har ni räknat ut miljönyttan av er framtida verksamhet i Östersjön?
– Om vi lyckas skala upp verksamheten kan vi minska mängden fosfor som belastar Östersjön med cirka 6 procent. Reduktionerna av kväve skulle kunna uppgå till 10 procent. Allt hänger på den kemiska industrins efterfrågan och hur de reagerar på vårt utbud av ekologiskt hållbara kemikalier.

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!