Coolbrooks innovation kan revolutionera den tunga industrin

20.06.2023

Coolbrooks eldrivna rotodynamiska reaktor och processvärmare är energisnål och klarar sig utan fossila bränslen. Det är goda nyheter för den tunga industrin och klimatet.

Bild: Coolbrook

 

Finlands nya Nokia. En global marknad på 400 miljarder euro. En välsignelse för klimatvänlig teknik. Med bland annat de attributen klassade tidningen Tekniikka & Talous det finsk-nederländska bolaget Coolbrook nyligen.

I november i fjol premierades Coolbrooks teknik med ett innovationspris som överräcktes av den ansedda tidningen Financial Times. Enligt tidningen var Coolbrooks tekniska landvinning världens viktigaste uppfinning i fjol.

Trots god medvind tar Coolbrooks ledning lovorden och berömmet med ro.

– Vi fokuserar just nu på produktutvecklingen och satsar allt krut på att grunda en demonstrationsanläggning. Efter testdriften vet vi hur tekniken kan tillämpas i större skala inom den tunga industrin, säger Reetta Kaila, teknologidirektör på Coolbrook.

Eldriven upphettning av gas

Coolbrooks rotodynamiska reaktor och processvärmare kan värma upp gas med hjälp av el på ett kostnadseffektivt sätt. Reaktorn klarar av att hetta upp gasen till temperaturer på mer än 1700 grader Celsius. I praktiken går det till så att elen styrs till den motor som driver turbinen och inte till resistorerna som i vanliga fall. Reaktorn omvandlar den upphettade gasens rörelseenergi till värme som sedan kan användas i industriella processer. Tack vare Coolbrooks innovation behövs ingen fossil bränsle för att hetta upp gasen.

– Vi planerar att starta upp serieproduktionen av tekniska komponenter senast nästa år. Före det jobbar vi med att utarbeta samarbetsavtal med strategiska affärspartner. Innan vi kör i gång produktionen behövs också ett flertal genomförbarhetsstudier, säger Kaila.

TFiF-bladet träffar Kaila virtuellt på Teams i skarven mellan två möten. Teknologie doktor Kaila har använt en stor del av sin karriär till att utveckla utsläppssnåla och hållbara lösningar inom industrin. Hon har tidigare jobbat med vätgasproduktion på Wärtsilä och som processplanerare på Neste. Före det forskade hon i återvinningen av industrins sidoströmmar på Teknologiska forskningscentralen VTT. Nu leder hon Coolbrooks teknologiska enhet.

– Som det nu ser ut är vi på banan tidigast 2024. Vi är i färd med att utreda de leveranskedjor som ska användas för frakten av kritiska komponenter som behövs för produktionen av rotodynamiska reaktorer och processvärmare.

En del av produktionen av reaktorernas komponenter för pilotanläggningen tillverkas redan nu med 3D-skrivare, uppger Coolbrook.

Enorma utsläppsreduktioner att vänta

Enligt Kaila måste Coolbrook vara selektiv i valet av samarbetspartner i uppstartningsfasen. Verksamhetens fokus ligger på den tunga industrin där de största miljövinsterna finns att hämta.

– Vi har räknat ut att vår innovation kan minska på de globala klimatutsläppen med upp till 7 procent, förutsatt att företagets reaktor tas i användning i tillräckligt stor skala, säger Kaila.

Coolbrook siktar av samma anledning på global tillväxt. Bolaget har redan undertecknat ett samarbetsavtal med Indiens största cementtillverkare Ultratech. Motsvarande samarbetsavtal har också undertecknats i Brasilien.

– Vi har fått ekonomisk uppbackning för vår internationalisering av privata investerare, Business Finland och den nederländska systerorganisationen Subsidie Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie, säger Kaila.

Lönsam investering

Företagen kan pressa ned sina löpande kostnader betydligt genom att investera i Coolbrooks reaktor och processvärmare. De höga priserna på koldioxid inom EU:s system för handel med utsläppsrätter har sporrat allt fler företag att investera i utsläppssnål teknik.

– Patentet och innovationen är i finska händer. Det här innebär att en stor del av våra intäkter kommer att stanna i Finland oavsett var tillverkningen av de tekniska komponenterna kommer att äga rum.

Coolbrook jobbar just nu med att lägga in patentansökningar i ett flertal länder utanför Europa. Det rör sig för närvarande om cirka 70 patentansökningar som är avgörande med tanke på internationaliseringen av bolagets verksamhet.

– Det största intresset för vår reaktor och värmare finns utan tvekan inom tillverkningen av cement och stål liksom den petrokemiska industrin där produktionen ger upphov till omfattande koldioxidutsläpp, säger Kaila.

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb