Mirka tar sig an den gröna omställningen via ytan

27.06.2023

I december 2022 fick slipmedelstillverkaren Mirka i Jeppo en ledande roll i arbetet för en grön omställning då Business Finland beviljade företaget Veturiunderstöd om totalt 10 miljoner euro för projektet SHAPE. Målet är att skapa ett ekosystem av aktörer som vill vara med och utveckla klimatneutrala, och i vissa sammanhang till och med klimatnegativa, lösningar med ett speciellt fokus på renovering, återtillverkning och att ytterligare förena flera branscher kring det här temat.

Bilder: Mirka

Att ekosystemet är inspirerande råder det inget tvivel om då SHAPE-projektets ledare Charlotta Risku berättar om sitt arbete.

Då hon började som produktutvecklare inom plastindustrin för ungefär 20 år sedan blandade man plasten med andra ämnen för att pressa priserna, i dag är det tvärtom. I dag gör den gröna omställningen att återvunnet material höjer produktens värde. Förenklat sagt handlar det om att minska varans koldioxidavtryck.

– Eftersom ingen annan i Finland sysslar med tillverkning av ytbehandlingslösningar som slipmaterial, slipmaskiner och polermedel fick det oss att fundera över vad vi kan, och framför allt kring insikten om hur stor roll ytan spelar i produkters livscykel. Den gröna omställningen kräver att livslängden på produkter förlängs, och här har ytbehandling en viktig roll både gällande skydd och livslängd. Vi har också funderat över vad man kan göra av det avfall våra produkter producerar. Inspirerade av de här frågeställningarna skapade vi SHAPE. Utöver vårt eget projekt vill vi katalysera skapandet av projektsamarbeten inom det ekosystem vi håller på att samla, säger Risku, general manager inom innovation och hållbarhet på Mirka och projektledare för ekosystemet SHAPE.

SHAPE är det första projektet i sitt slag i Finland och potentialen är enorm. Uppskattningsvis räknar man på Mirka med att det genom egna ytbehandlingslösningar och ekosystemets övriga aktörer finns en möjlighet att i framtiden kunna minska den europeiska industrins koldioxidavtryck med 100 miljoner ton. En strävan inom projektet är att inspirera ekosystemet till innovationer som möjliggör förlängda livscyklerna för durabla produkter, det händer mycket på den fronten nu:
nya lösningar som gör det möjligt att ta tillbaka gamla produkter genom reparation introduceras på marknaden i rask takt.

– Ingen vill köpa till exempel en begagnad smarttelefon som har skärmen full av repor eller där ytan inte längre blänker. Inom det här området finns redan företag som specialiserat sig på att reparera och återställa använda produkter till nyskick, och då kan det ofta handla om att snygga till och slipa ytan vilket är precis vårt område.

Avfall blir till nya råvaror

Mirkas framgångshistoria ligger i företagets dammfria lösningar. Slipdamm orsakar utmaningar för industrier inte bara gällande nedsmutsning utan också för den mänskliga hälsan och till exempel klassas damm från många träsorter som hälsovådliga. Inom ekosystemet har man därför som målsättning att se hur man kan ta dammet och göra något bra av det, göra avfallsflödet till råvaror igen. Det här har blivit ett av de första projekten inom SHAPE.

– Grövre avfall har ett direkt energivärde, men det är en stor utmaning att hitta en värdekedja för damm. Om vi kan göra dammet till en värdefull råvara betyder det att slutprodukten samtidigt får ett mindre koldioxidavtryck och det gör att kundens processer blir mer hållbara samtidigt som det också sparar pengar.

Kan engångsprodukter leva längre?

Den största utmaningen för ytbehandlingsbranschen är att produkterna är engångsprodukter. Då du använt ett sandpapper är det förbrukat och blir avfall.

– Det vi behöver jobba med är att förlänga livslängden, se över materialvalen och tänka om kring återvinningen så att vi kan berättiga produktens existens. Ekosystemet
för ihop många utmaningar och möjligheter för att skapa nya processer och lösningar, till exempel kommer vi förutom trädammet också att börja kika på spackel och betong inom byggsektorn. Andra intressanta områden är hur vi kan återvinna multimaterialstrukturer där olika lager limmats eller fogats ihop, eller tekniska textilier som ofta är fossilbaserade. För sådana här produkter vill vi tillsammans med våra partner bygga värdekedjor på finsk mark.

Vad kommer ekosystemet att ha uppnått då projekttiden tar slut 2027?

– Vi kommer att ha nya produkter och nya lösningar, vi kommer att ha tagit ett stort steg på hållbarhetsstegen och framför allt kommer vi att ha gjort framsteg i att modellera hållbarhet och ett bättre resultat för våra befintliga lösningar. Grön omställning inom en stor processindustri kräver omfattande omställningar och det går inte snabbt. Fem år är inte en lång tid, men det finns ett enormt intresse och vilja hos våra partner. Mycket kommer vi att lösa, det är ekosystemets styrka.

 

SHAPE

  • Projektet ska skapa ett ekosystem som sammanför olika branscher för att utveckla lösningar för att återtillverknings- och renoveringsindustrin ska bli nettokolnegativ. Mirka fungerar som ekosystemets lokomotiv.
  • Ekosystemet arbetar enligt fyra huvudsakliga områden: hållbara materiallösningar, reparations-, renoverings- och återbyggnadslösningar, accelererad cirkulär ekonomi och intelligenta värdekedjor genom digitala lösningar.
  • SHAPE finansieras av Business Finland. Projektet har beviljats 10 miljoner euro i utvecklingsfinansiering i Veturi-företagens utmaningstävling och ytterligare 20 miljoner som ska användas i de företag som samarbetar inom projektet.
  • Projektet startade officiellt i början av 2023 och pågår fram till 2027.

Liknande artiklar

19.02.2024

Han vill ge skogsindustrin ett nytt lyft

16.02.2024

Algoritmen som gräsrotsbyråkrat

14.02.2024

Helsingforsbörsen backar, men det finns alternativ