Åbo Akademis nybygge Astra blir nytt vardagsrum i campus

21.06.2023

Astra ska tjäna som hubb för debatter, studier, presentationer och konserter. Aurum vid Åbo Akademi och Vetenskapshörnan vid Helsingfors universitet fungerar som förebilder.

Bild: Sigges Arkitekter

 

I mitten av maj hade Åbo Akademis forna byggnad Gadolinia vid Porthansgatan jämnats vid marken. Bygget av den nya arkitektoniska dyrgripen Astra beräknas köra i gång i augusti.

– Cirka 90 procent av allt rivningsmaterial återvinns. Stålbalkarna och armeringsjärnen kan smältas ned och omvandlas till beståndsdelar i nya hus, medan den söndersmulade betongen används som fyllnad i bygget av nya vägar, säger Mika Soinio, fastighetschef på Stiftelsen för Åbo Akademi.

I samband med rivningen av byggnaden upptäckte byggherren en otrevlig överraskning.

– En stor del av Gadolinia hade besprutats med hälsovådlig och miljöfarlig asbest. Vi var tvungna att skrapa bort asbestbeläggningen från betongelementen och förpassa problemavfallet till en avfallsanläggning i Forssa, berättar Soinio.

Astra beräknas stå klar i början av 2025. Budgeten för Sigge Arkitekters skapelse går lös på drygt 30 miljoner euro.

Astra en del av Stjärnan

Astra blir en del av kvarteret Stjärnan, som utöver nybygget består av Åbo Akademis bibliotek Boktornet och Handelshögskolan. Kvartersnamnet Stjärnan härstammar från Carl Ludvig Engels stadsplan som gjordes upp efter Åbo brand 1827.

– Astra kommer i huvudsak att hysa blivande ekonomer och samhällsvetare, men utöver det ska byggnaden fungera som ett vardagsrum för alla som har anknytning till Akademin, säger Heidi Backman, direktör för universitetsservice vid Åbo Akademi. Backman utlovar allmänna lokaler där man kan vistas, plugga, umgås och ta det lilla lugna. Utöver byggnadens två restauranger är flera grupprum och studiehörnor under planering.

– Mitt i byggnadens hjärta ska vi anlägga en rund sal som lämpar sig för föreläsningar, konserter, debatter och så kallade Ted-talks, säger Backman.

Inredningen av byggnaden är ännu i görningen och finslipningen av interiören pågår fortfarande, men vissa saker har slagits fast redan nu.

– Det blir mycket fokus på öppna ytor med stora fönster där ljuset kan strömma in. Byggnaden kommer att bjuda på en fantastisk utsikt mot Domkyrkan, säger Backman.

Mitt i byggnadens hjärta ska vi anlägga en rund sal som lämpar sig för föreläsningar, konserter, debatter och så kallade Tedtalks

Exteriören präglas av tegelväggar, glas, betong och järn. Enligt Åbo Akademis stiftelse kommer hållbara miljöval att genomsyra nybygget.

– Byggnaden ska uppfylla RTS-certifikatets tuffa krav. Stiftelsen har ju ställt som mål att vi ska vara koldioxidneutrala senast 2026. Kravet gäller också Astra. Vi kommer bland annat att förlita oss på jordvärme och solpaneler för att trygga en stor del av energiförsörjningen, säger Soinio.

 

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!