Annika Nylander vald till ny verksamhetsledare för TFiF, Emilia Juslin ny projektkoordinator

05.05.2020

Annika Nylander, 37, har valts till ny verksamhetsledare för Tekniska Föreningen i Finland från och med den 1.6.2020. Annika är diplomingenjör från Åbo Akademi år 2007 och har tidigare jobbat som projektkoordinator på TFiF samt ansvarig för TFiFs och DIFFs IT-projekt 2017 – 2018.

Annika är själv medlem i TFiF sedan 2001 och har under sin studietid varit aktiv både som ordförande i Kemistklubben vid Åbo Akademi samt som studeranderepresentant i TFiF styrelse samt i TEK fullmäktige.

På fritiden är det familj, friluftsliv, böcker och ridning som gäller för Annika som bor i Esbo, är gift och har tre barn.

Emilia Juslin, 31, börjar som projektkoordinator den 1.8.2020. Emilia är politices magister från Åbo Akademi och har tidigare jobbat som utbildningsplanerare på Helsingfors universitet samt som ombudsman på DIFF – Ingenjörerna i Finland.

Vi välkomnar Emilia, som vi känner väl sedan tidigare som en aktiv, initiativtagande och positiv medarbetare, i vårt team som från hösten består av Annika Nylander, Emilia Juslin och Ira Vaskola.

I en värld i ständig förändring behöver även TFiF förändras. Grunderna för TFiFs existens ändras dock inte. Medlemmarnas behov av social växelverkan samt ett nätverk på svenska kan inte ersättas med enbart digitala plattformar och virtuella möten, ett faktum som konkretiserats för oss alla under de senaste månaderna. Samtidigt bör vi ständigt sträva till nya arbetssätt och verksamhetsformer. Ett steg i detta arbete är det förnyade Orfeus Lounge i centrala Helsingfors, kommande Åbo Lounge som öppnas år 2021 i samarbete med Teknikens Akademiker TEK samt Otnäs Lounge som finns inplanerad i TFs nya utrymmen i Otnäs. En allt viktigare del av medlemskapet är även arbetstrygghetstjänsterna som TFiF-medlemmarna erbjuds via dubbelmedlemskap i TFiF och TEK.

Föreningens ändamål att främja tekniken, de tekniska vetenskaperna och arkitekturen, att påverka teknikens utveckling och användning till människans, samhällets och miljöns bästa kan väl påstås vara mycket aktuell även idag i det digra nyhetsutbudet där vi omges av både faktanyheter samt åsiktsnyheter. Då behövs det såväl faktabaserade som sociala evenemang, medlemsförmåner som medför trygghet samt övrig verksamhet som ger våra medlemmar möjlighet att knyta kontakter, förkovra sig och känna sig delaktiga.

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb