Nedsatt medlemsavgift

Kom ihåg att i det fall du blivit uppsagd eller är permitterad på heltid har du rätt till nedsatt medlemsavgift. Du kan ansöka om nedsatt medlemsavgift då du varit fortlöpande arbetslös eller permitterad i 3 månader (den nedsatta avgiften beviljas då retroaktivt).

För att beviljas nedsatt medlemsavgift skickar du en ansökan till kansliet med bifogat intyg på utbetalt arbetslöshetsunderstöd från kassan eller FPA.

Kom ihåg att skicka in din ansökan om nedsatt medlemsavgift under pågående kalenderår.

Här hittar du närmare instruktioner om hur du ansöker om arbetslöshetsunderstöd från

Läs här även om de tillfälliga lagförändringarna som gäller
– självrisktiden, maximitiden och arbetsvillkoret för lyftandet av understöd
– permitterade företagande samt studier
– företagares rätt till arbetslöshetsersättning vid Coronasmitta

Liknande nyheter

24.06.2020

TFiF bjuder dig och din familj till Tekniska museet

22.06.2020

Sommarjobbarinfon hjälper då du har frågor

22.06.2020

De temporära förändringarna i arbetslöshetsskyddet föreslås förlängas