Årets bästa doktorsavhandling bekämpar klimatförändring

26.11.2019

Med nuvarande metoder går det inte att uppfylla vårt ökande energibehov. Teknologie doktor Tiina Keipi utvecklade i sin doktorsavhandling en väteproduktionsteknologi med låga utsläpp. Detta minskar drastiskt väteproduktionens koldioxidutsläpp. Keipi gjorde sin forskning vid Tammerfors tekniska högskola (nuvarande Tammerfors universitet). Tekniska Föreningen i Finland  TFiF samt Teknikens Akademiker TEK tilldelar Keipi 7500 euro för årets doktorsavhandling.

Diplomingenjör Joel Reijonens forskningsområde var decentraliserad maskininlärning för autonoma fartyg i en decentraliserad molnmiljö. Sitt diplomarbete gjorde Reijonen för Vasa universitet. TFiF och TEK belönar Reijonen med 5000 euro för årets diplomarbete.

Filosofie magister Emmi Kirjanen utvecklade och mätte i sitt pro gradu arbete supraledande tunnelkopplingar på en tredimensionell fononkristall. Sin forskning gjorde hon på Nanovetenskapscentret vid Jyväskylä universitet. Matematisk-naturvetenskapliga förbundet MAL belönar Kirjanen för årets pro gradu med 5000 euro.

Årets bästa examensarbeten inom teknik utdelas årligen av TFiF, TEK och MAL. Själva utdelningen sker den 28.11.2019.

 

Närmare om priserna:

  • Martti Kivioja, Tekniikan akateemiset TEK, kivioja@tek.fi, (09) 2291 2206

Närmare om arbetena:

FM Emmi Kirjanen, emkirjanen@gmail.com
Tunnel junction thermometry on three-dimensional phononic crystals http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201812205271

Bild: Sara Pihlaja

Text: Teknikens Akademiker TEK samt Annika Nylander

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb