A. I. Virtanen-priset till Tapio Salmi som erkänsla för högtstående forskning

12.12.2019

A.I Virtanen-priset tilldelades Tapio Salmi, professor vid Åbo Akademi, den 10 december 2019 i Ständerhuset i Helsingfors. Priset ges som erkänsla för en internationellt högtstående forskning och delas ut av Suomalaisten Kemistien Seura, Ravitsemuksen Tutkimussäätiö och Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniae.

– Jag känner mig mycket hedrad och vill i det här sammanhanget betona forskarteamets betydelse. Jag har inte åstadkommit detta ensam utan tack vare mina utmärkta medarbetare, säger Salmi.

I valet av prismottagare läggs speciell vikt vid att den valda personen fortfarande är en aktiv och högtstående forskare. Prismottagaren bör också vara fördomsfri och inriktad på att lösa nya problem. Dessutom betonas vetenskaplig och forskningsmässig tvärvetenskaplighet.

I prismotiveringen står det bland annat att Salmis ”forskning inom kinetik, katalys och kemiska reaktorer är internationellt erkänd grundforskning. Hans forskningsprojekt har lett till flera vetenskapliga och tekniska genombrott. Han hör till den absoluta eliten inom sitt område och han har deltagit i otaliga internationella vetenskapliga och vetenskapspolitiska utvärderingar. Han har tilldelats flera pris, bland annat Magnus Ehrnroots pris, Åbo Akademis kanslerpris och PSE Model-Based Innovation prize.” Man lyfter också fram det arbete Salmi gjort för utbildningen inom kemi och för populariseringen av ämnesområdet.

Tapio Salmi är inne på sin andra period som akademiprofessor vid Finlands Akademi. Han har två gånger verkat i spetsen för Finlands Akademis spetsforskningsprojekt (en gång som ledare och en gång som ställföreträdande ledare). Hans vetenskapliga produktion består av över 500 originalpublikationer och han har varit handledare för över 60 doktorsavhandlingar. Många av de studerande han har handlett är också bland Finlands främsta kemister.

A.I. Virtanen-priset består av ett diplom, ett penningpris på 10 000 euro och en av skulptör Aimo Tukiainen designad medalj föreställande A. I. Virtanen i silver. Det delas ut i minne av den internationellt uppskattade forskaren och Nobels kemiprismottagaren, professor Artturi Ilmari Virtanens livsverk.

 

Mera information:
Tapio Salmi
Akademiprofessor, Åbo Akademi
Tfn: +358 40 074 8665
E-post: tapio.salmi@abo.fi

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?