Bägge avtalsparter är nöjda med Gofores ”gör-det-själv” kollektivavtal

13.07.2022

Tammerforsföretaget Gofore gjorde ett kollektivavtal där både arbetstagare som arbetsgivare är nöjda med resultatet: ”Förhandlingarna förlöpte i själva verket smärtfritt”.   

Företaget Gofore, specialiserat på digitala tjänster, har tillsammans med sina anställa gjort ett helt eget företagsspecifikt kollektivavtal. Det egna avtalet ersätter de tidigare branschspecifika kollektivavtalen som företaget följt. 

På sin hemsida har Gofore publicerat det 56-sidiga avtalet till påseende för alla. 

Juho Salmi som fungerat som företagets huvudförtroendeperson under förhandlingarna deltog intensivt i processen som pågick hela förra hösten. Förhandlingsresultatet resulterade i ett företagsspecifikt kollektivavtal som undertecknades i början av januari. 

– Inte var det fråga om någon dessvärre armbrytning. I själva verket flöt förhandlingarna smärtfritt. T.o.m lönerna kunde slås fast utan höjda röster, berättar Salmi. Tidigare följde Gofore dataservicebranschens riksomfattande kollektivavtal. 

– avtalet är bättre än det allmänna kollektivavtalet vad gäller löner men även som helhet. Även om man sällan är helt tillfreds med sin lön så är vi arbetstagare nog helt nöjda, säger Salmi.

Det har nu gått nästan ett halvår och Juho Salmi har hunnit byta arbetsplats men han är fortfarande nöjd med avtalet. 

– Företagets eget kollektivavtal har väckt så mycket bra diskussion hos oss och överlag intresse för frågor som kan avtalas om i samband med detta. Från arbetstagarhåll har det kommit mycket bra återkoppling men även tankar om vilka saker som skulle kunna tas upp och ingå i en eventuellt följande version berättar Ella Lopperi, förtroendeperson på Gofore. 

Fyra möjliga löneförhöjningar per år 

I Gofores kollektivavtal ingår inga traditionella lönetabeller. Företaget har hittills avtalat om löneförhöjningar individuellt med varje löntagare. 

Däremot har man i det nya avtalet lagt in en förordning enligt vilken lönen höjs fyra gånger per år. Som grund för förhöjningen ligger företagets tillväxt och lönsamhet. 

– Med detta avtal får man en bättre allmän förhöjning än med det riksomfattande kollektivavtalet. Så åtminstone i det fall att företagets utveckling är fortsatt positiv. Även om det börjar gå sämre för företaget så sänks inte lönerna påminner Juho Salmi.  

En inverkande faktor i löneutvecklingen är enligt Salmi även det att det inom programmeringsbranschen råder stor brist på experter. Ett företag som strävar efter framgång måste därmed kunna erbjuda ordentliga löner för att kunna rekrytera proffs. 

Som hjälp i uppbyggandet av avtalet hade man en bollring, ett s.k. sounding-board, bestående av personalen där alla Gofore-anställda kunde delta. Denna sammanträdde tre gånger och baserat på dessa diskussioner fick man med gott om vägkost för förhandlingarna om vad allt som skulle ingå i avtalet.  

Gofore är något av en föregångare i Finland med det i detalj publicerade avtalet. Sålunda har Salmi även fått förfrågningar av kollegor i andra företag inom branschen om avtalet och hela processen 

– I viss mån har jag konsulterat förtroendepersoner i andra företag baserat på min erfarenhet. Även en sådan tanke har fötts att man skulle kunna göra upp kollektivavtal som ett samarbete mellan flera bolag. I och med att dessa frågor är som namnet även säger väldigt företagsspecifika har vi inte gått med i det. 

Ella Lopperi berättar att det företagsspecifika kollektivavtalet redan resulterat i löneförhöjningar.  

–Ursprungligen avtalade vi om de överenskommelser vad gäller löner som nu ingår i kollektivavtalet i samband med att man svarvade ihop ett lokalt löneavtal i början av år 2021. Under den tid det nya kollektivavtalet varit gällande har man redan fått löneförhöjningar.   

Löneförhöjningarna beror på företagets resultat 

Fast man i huvudsak förhandlade lokalt om Gofores företagsspecifika kollektivavtal deltog även de anställdas förhandlingsorgan YTN och Tietoala ry.  

–  Då Teknologiindustrin tog beslutet att upphöra med de branschspecifika kollektivavtalen stod vi lite på bar backe. Då fattade jag beslutet om att sammankalla arbetstagarnas representanter för att diskutera om det skulle vara skäl att göra ett företagsspecifikt avtal. Förslaget togs väl emot och inom tre månader var det nya avtalet klart säger Gofores verkställande direktör Mikael Nylund.  

– Många saker var helt nya för oss och ibland hade man känslan av att det hela var ett steg ut i det okända. Men slutresultatet är tillfredsställande för bägge parter.  

– Förhandlingsprocessen med allt vad det innebar var en positiv upplevelse. 

Verkställande direktör Nylund betonar att det avtal som uppstod motsvarar Gofores värderingar och ”ser ut som företaget”.  

Vanligtvis himlar sig arbetsgivarna efter att man slutit ett kollektivavtal över att det blev dyrt. Nylund himlar sig inte 

– Löneförhöjningarna beror på företagets framgång. Det passar såväl oss som de anställda.  

Nylund betonar även avtalets offentlighet. 

– Avtalet publicerades direkt utan hemliga tilläggsprotokoll. Vi ville visa exempel för arbetsmarknaden med att förhandla vårt avtal rejält och transparent  

Nylund behövde inte få avtalet godkänt i bolagets styrelse utan undertecknade det baserat på sitt operativa beslut.  

– Ett nyckelord inom vårt företag är förtroende. Styrelsen hade förtroende för att verkställande direktören kunde förhandla ett avtal som tillfredsställer alla parter.  

 


 

Teemu Hankamäki

arbetsmarknadsdirektör, TEK och ordförande för

De Högre Tjänstemännen, YTN

 

 

Hur ser du på avtalet, Teemu Hankamäki?

Vad tycker du som arbetsmarknadsdirektör på Teknikens Akademiker TEK och ordförande för De Högre Tjänstemännen (YTJ) om att företag och arbetstagarna förhandlar om företagsspecifika kollektivavtal?

– Det är en bra sak att arbetstagare och -givare tillsammans kan avtala om arbetsvillkor och det är viktigt att man på arbetsplatser följer riksomfattande eller företagsspecifika kollektivavtal.

Vad anser du om Gofores kollektivavtal?

– Gofores kollektivavtal tjänar bra som modell för andra i och med att avtalets nivå ligger över den riksomfattande nivån. En intressant aspekt är att löneförhöjningarna är bundna till företagets resultat och lönerna granskas fyra gånger i året. Tiden utvisar om ett eventuellt problem kan uppstå i det fall att företaget inte är vinstbringande under en längre period vilket medför att lönerna inte utvecklas.

Är företagsspecifika kollektivavtal ett hot eller en möjlighet för TEK och YTN?

– Naturligtvis är dessa avtal en möjlighet. Det är viktigt att kunna avtala lokalt och i samförstånd om arbetsvillkor även i de fall då det inte finns ett riksomfattande avtal eller då man inte är tvungen att följa detta.

Text: Esa Tuominen och Henrik Muukkonen, redaktionschef på TEK. Översättning: Ira Vaskola. Foto: Canva, Helena Hagberg

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb