Bättre möjligheter till studier vid arbetslöshet

Riksdagen har godkänt en lagändring som gör det lättare för arbetslösa att bedriva kortvariga studier. Lagändringen ger arbetslösa större valfrihet gällande studier som varar under 6 månader. Samtidigt kan arbetslösa vara tillgängliga för arbetsmarknaden vilket ökar chansen till sysselsättning.

– Den snabba utvecklingen gör att behovet av fortbildning ständigt ökar. En kortare specialutbildning ökar möjligheterna för en arbetslös att komma snabbt in i arbetslivet igen och ta med sig nya kunskaper i tillägg till tidigare erfarenhet. Det är viktigt att vi bättre tar tillvara den kunskap som finns i Finland, konstaterar DIFF:s verksamhetsledare Kenneth Jönsson.

Jönsson lyfter fram betydelsen av att förändringar i arbets- och näringstjänster förbereds genom trepartsförhandlingar. Arbetsmarknadsparterna känner bäst till behoven på arbetsmarknaden. De individuella behoven varierar ändå och DIFF ser därför även ett behov av att utveckla psykologiska tjänster och karriärvägledningen för arbetslösa. Det krävs även insatser för att arbetssökande lättare skall hitta jobbmöjligheter som inte utannonseras. Även om det finns efterfrågan på kunniga arbetstagare finns det alltid en fördröjning i rekryteringsprocesserna.

– En snabb sysselsättning gynnar alla parter. Företagen kan fortsätta utvecklas, samhället gynnas ekonomiskt och den arbetssökande gynnas såväl ekonomiskt som psykiskt av att sysselsättas snabbt. Att underlätta möjligheten att fortbildas under processen är ett steg i rätt riktning, avslutar Jönsson.

Liknande nyheter

19.12.2019

TEK fullmäktigeval 2020

12.12.2019

A. I. Virtanen-priset till Tapio Salmi som erkänsla för högtstående forskning

18.11.2019

Läs Gula Bladet, Forum samt Alma Talents tidningar i digitalt format under poststrejken