Bli inspirerad av den magnifika matematiken!

04.11.2021

Temadagen Magnifik matematik firas torsdag 4.11.2021.

Matematiken finns med i många olika fenomen. Den är vacker, intressant, rolig och ibland också nyttig att kunna. Under temadagen Magnifik matematik lyfts den roliga och lekfulla sidan av matematiken fram för att inspirera speciellt barn och unga i skolåldern att bli nyfikna på matematik.

www.mahtavaamatematiikkaa.fi hittar du material på finska, svenska och engelska som kan användas hemma med familjen eller som du kan tipsa skolor och lärare i din näromgivning om.

Hallå STEAM!-workshops på svenska

Skolor kan också bjuda in en gratis Hallå STEAM!-workshop på svenska under hela vårterminen 2022. Där berättar instruktörerna om matematik genom workshops, experiment och dramapedagogik. Programmet har förverkligats av Experience Workshop ay och understöds av Svenska Kulturfonden.

Läs mera om Hallå STEAM! här

Temadagen Magnifik matematik – Mahtavaa matematiikkaa arrangeras av en bred skala inom organisationer inom teknik, naturvetenskap och pedagogik. Teknikens Akademiker TEK är en av de drivande krafterna och TFiF är en av bakgrundsorganisationerna som stöder temadagen.

#mahtavaamatematiikkaa

Liknande artiklar

19.01.2023

Ändringar i utkomstskydd gällande studier och upphovsrättigheter

18.01.2023

TEK: Diplomingenjörernas köpkraft försvagades – ”Det finns utrymme för löneförhöjningar som upprätthåller köpkraften”

16.01.2023

Hur mår forum-mag.fi?