Den arbetslösa arbetssökandes ärendehantering ändras från och med maj 2022

22.04.2022

Från och med början av maj ändras sättet på vilken arbetssökande sköter sina ärenden hos TE-byråerna (Arbets- och näringsbyrån).

Ny modell för ärendehantering
Enligt den nya modellen för ärendehantering åläggs den arbetslösa en skyldighet att söka arbete, vilket innebär att han eller hon beroende på sin situation ska söka 0-4 arbetsplatser per månad. Antalet arbetssökningar fastställs individuellt för varje arbetssökande och han eller hon får själv välja vilka jobb som ska sökas.

Mera individuell och personlig service
I och med ändringen erbjuds arbetssökande en mer individuell och personlig service än tidigare. Detta påverkar kundens vardag på flera sätt: Mötena ansikte mot ansikte med den egna ansvariga tjänstemannen ökar och ordnas oftare än tidigare.

Karenserna lindras
Enligt principerna i den nya modellen lindras karenserna, dvs. de tidsfrister som inte ersätts, betydligt.

Ändringar i kundens servicekanaler i maj
I maj kommer det att ske ändringar också i kundens servicekanaler. Användningen av jobbmarknad.fi utvidgas och webbplatsen kommer att ersätta den riksomfattande webbplatsen te-tjanster.fi

Närmare information finns på TYJs sidor och på TE-byråns sidor .

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!