TFiF delade ut förtjänsttecken

21.04.2022

TFiF har på sitt årsmöte 20.04.2022 delat ut förtjänsttecken i silver och guld till 32 personer. Vi gratulerar alla mottagare av förtjänsttecken!

Guld:
Britta Sunde
Carl Slätis
Pia Kåll
Pär Mickos

Silver:
Annemarie Hjelt
Annica Lindfors
Bengt Juselius
Boris Segerståhl
Casimir Kasvi
Charlott Hurmerinta
Dan Winberg
Gustav Gripenberg
Ivar Gullström
Johan Horelli
Johnny Lindström
Jukka Kostiainen
Julia Pettersson-Hakava
Kaj Bäckman
Kaj Lindedahl
Lars Ollonqvist
Lars Sundman
Martti Jalava
Mona Grönstrand
Otto Långvik
Pasi Lahtinen
Peter Wiik
Simon Hannus
Sonja Granith
Svante Degerth
Tommy Degerth
Tore Tallqvist
Zacharias Aarnio

Allmänna principer för utdelandet av förtjänsttecken

Förtjänsttecknet i guld tilldelas främst personer, som har verkat som ordförande eller vice ordförande för föreningen, som stiftelsens ordförande, som varit långvarigt aktiva inom styrelsen eller övriga organ eller annars gjort synnerligen viktiga tjänster för föreningen.
Förtjänsttecknet i silver tilldelas främst personer som har verkat länge och förtjänstfullt inom styrelsen, avdelningsstyrelserna eller övriga organ inom föreningen.

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier