Gemenskapsfrämjande – Nytänkande – Ansvarskännande

13.04.2022

Till TFiFs strategi hör att förverkliga och möjliggöra verksamhet som stöder våra medlemmar i deras yrkeslivskompetens och samverkan. Denna linjedragning tog strategigruppen under strategiprocessen år 2021.

Det framtida samhället är globalt, digitalt, klimat- och resurssmart. Det är mångkulturellt och mångfaldigt. TFiF verkar aktivt på svenska för att skapa denna framtid genom sina verksamhetsområden teknik, arkitektur och naturvetenskaper.

Tyngdpunkterna i TFiFs verksamhet ligger även i framtiden på det svenska språket, vår evenemangsverksamhet, god medlemsservice samt på en växande gemenskap.

Det svenska språket är viktigt för oss. Vi möjliggör ett svenskspråkigt nätverk för våra medlemmar samt stöder och diskuterar och lyfter upp teknik på svenska i Finland.

Evenemangsverksamhet. Vi ordnar tillsammans högklassiga tillställningar för våra medlemmar, både själv samt med samarbetsparter samt med både yrkeslivsrelaterade som sociala teman.

Medlemsservice. Vi lyfter våra medlemmars yrkeslivskompetens och välmående i vardagen genom utvalda tjänster och förmåner samt god medlemsservice.

En växande gemenskap. Vi syns aktivt bland högskolor med utbildning inom teknik, arkitektur och naturvetenskaper på svenska samt välkomnar alla i gemenskapen.

År 2022 satsar föreningen på sin helhetskommunikation. Detta syns som en förnyad medlemstidning, TFiF bladet, en aktiv diskussion kring intressanta teman genom både temakvällar som artiklar, samt som en visuell förnyelse.
För de kommande åren inkluderar strategin satsningar kring loungeverksamheten, kompetenshöjande samt sociala och kulturella evenemang, högklassiga medlemsförmåner samt ett gott och breddat samarbete med nya och gamla samarbetsparter.

Förra gången TFiF bearbetade sin verksamhetsstrategi var år 2016. Då samlades medlemmarna kring flera workshoppar. Strategiprocessen 2021 var aningen annorlunda. Strategigruppen bestående av både styrelsemedlemmar samt medlemmar utanför styrelsen träffades aktivt under år 2021, men denna gång var största delen av träffarna virtuella. Slutsatserna av arbetet finslipades ännu under styrelsens strategimöte hösten 2021 och därefter presenterades resultatet även till hela medlemskåren. Presentationen för föreningsmedlemmarna var på grund av koronarestriktioner först den 22.3.2022.

Liknande artiklar

19.02.2024

Han vill ge skogsindustrin ett nytt lyft

16.02.2024

Algoritmen som gräsrotsbyråkrat

14.02.2024

Helsingforsbörsen backar, men det finns alternativ