16/08/2018

Akava: En förhöjning av sysselsättningsgraden till 75% förutsätter åtgärder

17/08/2018

Arbetslösheten bland högskoleutbildade fortsätter att sjunka

20/06/2018

Hög tid att åtgärda de utmaningar som konkurrensklausulerna medför

15/06/2018

Inloggning på hemsidan

20/05/2018

”De låter sina kolleger betala, ovisshet eller själviskhet?”

24/05/2018

Den allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 25.5.2018

22/05/2018

Boken Finlandssvenska tekniker, band VIII: Jakten på innovationer

23/05/2018

Millenniumpriset för teknologi 2018 tilldelades den finska fysikern Tuomo Suntola

26/04/2018

Startade eget för friheten och familjen

16/05/2018

Examensarbeten premierades