Doktorsavhandling: Det behövs fler kvinnor inom tekniken, men hur gå från retorik till handling?

12.05.2023

”Alla är överens om att vi behöver fler kvinnor inom tekniken. Men diskussionen stannar ofta vid den punkt där vi måste tala om vad det innebär för att uppnå detta mål i vårt företag”, säger Susanna Bairoh, forskningschef på TEK.

Bairoh har skrivit en doktorsavhandling för Hanken om de faktorer som upprätthåller könsklyftan inom ingenjörsyrket. Susanna Bairohs avhandling ska lämnas in idag den 12 maj.

Vi måste lägga katten på bordet: gå från retorik till handling och börja prata om mätvärden och rekryteringsmetoder samt obehagliga frågor som hinder för karriärutveckling: varför kvinnor har kompetens att bli experter men inte chefer, säger Bairoh.

I årtionden har man försökt öka antalet kvinnor inom ingenjörsyrket, men det har inte lyckats. I Finland är endast en av fem ingenjörer en kvinna. Orsaken som ofta anges är att kvinnor saknar ett naturligt intresse för teknik. Detta bristande intresse är dock inte en orsak utan en konsekvens: ingenjörsbranschen är byggd för att vara mansdominerad.

Detta framgår av Susanna Bairohs avhandling ”The Gender(ed) Gap(s) in STEM”.

Avhandlingen, som skrivits för Hanken, undersöker de faktorer som vidmakthåller könsklyftan inom ingenjörsyrket. Enligt Bairoh orsakas de bestående klyftorna av ett antal sammankopplade faktorer, varav den mest grundläggande är att matematiska färdigheter och ingenjörskonst är sammanflätade med maskulinitet.

Den maskulina kulturen gynnar män och stereotyperna förstärker uppfattningen om mäns överlägsna färdigheter inom detta område! Tillsammans undergräver dessa faktorer kvinnors tilltro till sina egna färdigheter och potential, detta motverkar intresset för teknik.

Folk talar om en karriärväg inom ingenjörsyrket, men i verkligheten finns det två. Män och kvinnor har mycket olika karriärvägar. Kvinnors karriärvägar är mycket mindre attraktiva: de ser rostiga ut och fulla av återvändsgränder, säger Bairoh.

Forskaren anser att det inte är rätt att säga att kvinnor borde vara mer intresserade av teknik. Enligt Bairoh måste förändringen börja med att erkänna fakta: det handlar inte om medfödda skillnader mellan män och kvinnor, utan om en konstruerad ”maskulin kultur” som bygger på föreställningen att män och teknik är relaterade, medan kvinnor och teknik inte är det.

Läs hela artikeln här!

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier