Linda Mannila blir ny AI-professor vid Helsingfors universitet

16.05.2023

Docent Linda Mannila har utnämnts till biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet. Det meddelar universitetets personalavdelning till Tekniska Föreningen i Finland. 

Fotograf: Mikke Pöyhönen

 

Den nyinrättade svenskspråkiga professuren vid universitetets matematisk-naturvetenskapliga fakultet i Gumtäkt har artificiell intelligens som fokusområde.

– Det känns ganska stort att kallas AI-professor då ämnesområdet är så brett. Jag vill med hjälp av min forskning och undervisning arbeta för en fördjupad förståelse för vad artificiell intelligens är, samt dess möjligheter, begränsningar och konsekvenser. Det är framför allt viktigt att lyfta fram etiska frågor som berör AI, säger Linda Mannila.

Det är framför allt viktigt att lyfta fram etiska frågor som berör AI, säger Linda Mannila.

Professuren har finansierats av sex finlandssvenska fonder med Svenska kulturfonden som största finansiär. Även TFiF har backat upp den nya professuren ekonomiskt. Forskningens fokus kommer att ligga på AI och dess anknytning till den samhälleliga utvecklingen.

Behovet av en svensk professur i artificiell intelligens har diskuterats i flera år, men planerna fick vind i seglen först efter att det hela lyftes upp i Linda Mannilas rapport ”AI och svenskan i Finland” som publicerades av tankesmedjan Magma 2019.

Vi har väntat på den här nyheten i flera år och är otroligt glada över den här utnämningen.

-Vi har väntat på den här nyheten i flera år och är otroligt glada över den här utnämningen. Den svenska AI-professuren fyller ett otroligt viktigt behov inte minst med tanke på hur ofta som AI debatteras i offentligheten, säger Annika Nylander, verksamhetsledare för Tekniska Föreningen i Finland.

Helsingfors universitet har en lagstadgad skyldighet att upprätthålla 28 svenska professurer. Då Mannila tillträder som AI-professor har universitetet sammanlagt 31 svenska professurer.

AI-professuren lediganslogs redan i september i fjol, men beslutet om utnämningen fattades i början av maj i år.

Enligt rektor Sari Lindbloms beslut är professuren tidsbestämd för en period på fem år, varefter den omvandlas till en fast tjänst. Linda Mannila kommer att tillträda det nya jobbet den första september.

Liknande artiklar

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism