Vill du vara med och utveckla TFiF? Ställ upp i styrelsevalet hösten 2023

31.05.2023

Styrelsen leder verksamheten

TFiFs styrelse består av

  • ordförande
  • I vice ordförande
  • II vice ordförande samt
  • fem (5) – åtta (8) övriga ledamöter

Av dessa övriga ledamöter är två föreningens yngre medlemmar och dessa föreslås av de studerandeorganisationer som TFiF samarbetar med (Teknologföreningen vid Aalto universitetet, Spektrum vid Helsingfors universitet samt Kemistklubben, Datateknologerna, Infå, Quantum och Sigma vid Åbo Akademi).

Styrelseledamöternas mandatperiod är två år för ordinarie medlemmar och ett år för yngre medlemmar. Som sekreterare fungerar föreningens verksamhetsledare.

Vad gör styrelsen?

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och lotsar föreningen framåt i samarbete med verksamhetsledaren, kansliet och inte minst medlemmarna.
Grunden i hela styrelsearbetet utgörs av god kommunikation; styrelsen sammankommer ca en gång per månad, verksamhetsledare och styrelseordförande sammankommer regelbundet och presidiet (ordförande, I viceordförande och II viceordförande) samt kansliet utbyter likaså nyheter regelbundet.
Under styrelsemötena behandlas aktuella frågor samt utveckling inom föreningen.

Inom styrelsen kan man vara aktiv med fokus på det som intresserar en. Vi jobbar enligt ”högt till tak” med öppna och givande diskussio¬ner med en såväl öppen som kritisk synvinkel.

Hur väljs styrelsen?

Inom TFiF finns det en valkommitté bestående av medlemmar vars uppgift är att vaska fram lämpliga kandidater för styrelsearbetet. Valkommitténs sammansättning är: DI Annica Lindfors, ordförande och medlemmar: Ark Tom Cederqvist, DI Svante Degerth, DI Lars Engström, DI Charlotta Risku.
Man kan också under själva valmötet utan förhandsanmälan ställa upp i valet av styrelse eller föreslå andra än de av valkommittén uppställda kandidaterna.

Föreningens styrelse väljs vid valmötet som arrangeras 21 november 2023. Är du intresserad av att ställa upp i styrelsearbetet eller har du en kandidat som du tycker skulle passa?
Du kan kontakta valkommitténs ordförande Annica Lindfors på adressen annica.e.lindfors@gmail.com och meddela ditt intresse eller uppge vem du skulle tycka att skulle platsa i styrelsen.

Här ser du hur TFiFs styrelse ser ut år 2023

 

 

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb