Arkitekternas löner sjunker

15.05.2023

Det finns en löneskillnad mellan arkitekter och medlemmar med andra examina i TEK, Teknikens Akademiker. Det här beror på arbetets art, sektorer och brist på chefspositioner. TEK:s löneforskare Tuunia Keränen råder arkitekter att be om en tillräckligt hög ingångslön. 

Enligt en arbetsmarknadsundersökning av TEK är lönerna för arkitekter lägre än för andra medlemmar i organisationen, som injengörer eller filosofie magistrar.

Tuunia Keränen, TEK:s löneforskare, säger att skillnaden beror på flera faktorer.

– En större andel av arkitekterna arbetar i specialistpositioner, där lönerna är lägre än i mellanchefs- eller ledarpositioner.

Enligt arbetsmarknadsundersökningen 2022 arbetar 77 procent av arkitekterna som yrkesmän, 17 procent som mellanchefer och 5 procent som chefer. Medan 65 procent av de injengörsutbildade arbetar som yrkesmän, 22 procent som mellanchefer och 11 procent som chefer. Skillnaden förklaras också av att majoriteten av arkitekterna arbetar inom injengörsbranschen och den kommunala sektorn, där lönerna är lägre än till exempel inom industrin.

– Totalt 88 procent av arkitekterna arbetar inom dessa sektorer, jämfört med 18 procent av de utexaminerade injengörerna. De lägsta lönerna finns inom universitetssektorn.

Ett stort antal specialister och brist på mellanchefer

Enligt Jussi Nousiainen, expert på TEK och YTN:s avtalsansvarige för arkitektsektorn, är problemet inte bara lönenivån utan också arbetspraxis.

– Arbetstidspraxis i arkitektföretag är ganska blandad. Folk arbetar mycket obetald övertid, och arbetstidsbokföringen är ofta bara en förteckning över det arbete som ska faktureras av kunden, snarare än de faktiska arbetstimmarna.

Arbetstidsbokföringen är ofta en förteckning över det arbete som ska faktureras av kunden, snarare än de faktiska arbetstimmarna.

et är slående att arkitekternas genomsnittslöner sjunker mot slutet av deras karriär, medan de genomsnittliga lönerna för injengörer går upp. Enligt Nousiainen finns det många orsaker till detta.

Bland arkitekter är det i den mer erfarna änden av spektrumet nästan uteslutande specialister, medan andra examensgrupper har proportionellt sett fler chefer och mellanchefer.

-Bland arkitekter finns det fler chefer och mellanchefer, och därmed mer högavlönade i karriärens mittskede. Arkitektbyråerna i Finland är i genomsnitt ganska små, vilket är orsaken till att det inte finns i samma utsträckning arkitekter med mellanchefsställning.

 

 

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb