Donation på 40 000 euro till forskning i teknik

10.06.2022

Tekniska Föreningens i Finland stiftelse donerar 40 000 euro till svenskspråkig forskning i teknik vid tre olika högskolor.


Donationen fördelas så att 20 000 euro riktas till forskning i teknik- och naturvetenskaper vid Åbo Akademi medan 10 000 euro riktas till svenskspråkiga teknikstudier vid Aalto-universitetet och 10 000 euro går till forskning i naturvetenskaper och inrättandet av en ny professur i artificiell intelligens vid Helsingfors universitet.

-Vi vill med hjälp av dessa donationer stärka och levandegöra den svenskspråkiga forskningen och utbildningen i teknik, säger Annika Nylander, verksamhetsledare för Tekniska Föreningen i Finland.

Donationerna utgör en del av Tekniska föreningen i Finlands bidrag till den landsomfattande medelinsamlingskampanjen för universiteten som pågår till och med den 30 juni.

Undervisnings- och kulturministeriet lanserade 2020 ett motfinansieringsprogram för att sänka tröskeln för donationer till landets universitet. Programmet innebär att staten lägger till ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten lyckas mobilisera under den tvååriga kampanjen som alltså avrundas i slutet av denna månad.

Tekniska Föreningen i Finland har ett etablerat samarbete med alla tre högskolor som nu får donationer av föreningens stiftelse.

-Vi stöder universitetens studenter med hjälp av stipendier, mentorskapsprogram och fortbildning och så upprätthåller vi till exempel en lounge för våra medlemmar i Aurum vid Åbo Akademi. Genom att stöda teknik och naturvetenskaper samt forskning inom dessa arbetar vi samtidigt för en hållbar framtid, säger Nylander.

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!