Donation på 40 000 euro till forskning i teknik

10.06.2022

Tekniska Föreningens i Finland stiftelse donerar 40 000 euro till svenskspråkig forskning i teknik vid tre olika högskolor.


Donationen fördelas så att 20 000 euro riktas till forskning i teknik- och naturvetenskaper vid Åbo Akademi medan 10 000 euro riktas till svenskspråkiga teknikstudier vid Aalto-universitetet och 10 000 euro går till forskning i naturvetenskaper och inrättandet av en ny professur i artificiell intelligens vid Helsingfors universitet.

-Vi vill med hjälp av dessa donationer stärka och levandegöra den svenskspråkiga forskningen och utbildningen i teknik, säger Annika Nylander, verksamhetsledare för Tekniska Föreningen i Finland.

Donationerna utgör en del av Tekniska föreningen i Finlands bidrag till den landsomfattande medelinsamlingskampanjen för universiteten som pågår till och med den 30 juni.

Undervisnings- och kulturministeriet lanserade 2020 ett motfinansieringsprogram för att sänka tröskeln för donationer till landets universitet. Programmet innebär att staten lägger till ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten lyckas mobilisera under den tvååriga kampanjen som alltså avrundas i slutet av denna månad.

Tekniska Föreningen i Finland har ett etablerat samarbete med alla tre högskolor som nu får donationer av föreningens stiftelse.

-Vi stöder universitetens studenter med hjälp av stipendier, mentorskapsprogram och fortbildning och så upprätthåller vi till exempel en lounge för våra medlemmar i Aurum vid Åbo Akademi. Genom att stöda teknik och naturvetenskaper samt forskning inom dessa arbetar vi samtidigt för en hållbar framtid, säger Nylander.

Liknande artiklar

24.03.2023

TekNatur: Var med och gör världen till en mer hållbar plats

23.03.2023

Studie om tillhörighet inom den tekniska branschen får goda betyg

21.03.2023

TFiX sparrning: dela din kunskap och bli bollplank