Egentliga Finland satsar på cirkulär ekonomi

06.07.2022

Kemiska innovationer ska lägga grunden för nya affärsmodeller.

Ett allt större kluster av företag i Egentliga Finland investerar i ekologiskt skonsam produktutveckling.

– Vi hjälper företag som vill höja förädlingsvärdet på sina produkter och effektivera hanteringen av råmaterial i sina industriella processer, säger Linda Fröberg-Niemi, vd för Green Industry Park.

Utvecklingsbolaget Green Industry Park grundades då Nestes oljeraffinaderi i Nådendal stängdes permanent i mars i fjol. Hela 370 personer fick gå då Neste koncentrerade sin verksamhet till Sköldvik i Borgå.

Katalysator för investeringar
Green Industry Park hjälper uppstartsbolag som har fokus på cleantech och cirkulär ekonomi. En stor del av verksamheten är förlagd till en så kallad Smart Chemistry Park i Reso.

– Cirka 67 procent av alla klimatutsläpp uppstår i den industriella bearbetningen av naturresurser, men endast 9 procent av allt material som har bearbetats används på nytt i den cirkulära ekonomin. Här är utmaningen i ett nötskal, säger Fröberg-Niemi.

Målet med Green Industry Parks verksamhet är att främja investeringar i bioekonomi och cirkulär ekonomi i Åboregionen. Syftet på lång sikt är att hjälpa lokala bolag att trappa upp sin verksamhet till en industriell skala.
Smart Chemistry Park i Reso erbjuder företagen bland annat laboratorier, pilothallar, viktiga kontakter till finansiärer och forskare och en möjlighet att bygga demonstrationsanläggningar.

– Det finns över 20 intressanta uppstartbolag som jobbar med kemiteknik och är verksamma i Smart Chemistry Park, säger Fröberg-Niemi.

Kapitalintensiv bransch
Till pilotföretagen hör Crisolteq som har specialiserat sig på återvinning av metaller från uttjänta batterier.
Fröberg-Niemi lyfter också fram CH Bioforce som använder biomaterial, cellulosa och lignin i tillverkningen av textilier, förpackningsmaterial och plaster. Bolaget Renotech utnyttjar i sin tur sidoströmmar inom industrin för att tillvarata oorganiska material som kan användas i infrastrukturella projekt eller som råvara inom gruv- och mineralbranschen.

– Det kan ta 10 till 20 år för ett uppstartsbolag att ta fram en innovation, kommersialisera sitt patent och få i gång produktionen i större skala. Det är en kapitalintensiv bransch som kräver tålmodiga investerare, säger Fröberg-Niemi.

Det saknas tills vidare exakta kalkyler på hur stor andel av företagen i Egentliga Finland som satsar på cirkulära lösningar och vad omsättningen inom detta kluster är.

– Potentialen för tillväxt är stor inom hållbar produktion av textilfibrer, cirkulära lösningar för tillverkningen av plast, kemiskt förädlade produkter av vätgas och kemiska lösningar som gynnar kosmetikaindustrin. Det finns stora pengar att hämta inom dessa branscher, men det kommer att ta tid innan vi är i mål, säger Fröberg-Niemi.

Linda Fröberg-Niemi höll en presentation i Tekniskas Salar på inbjudan av Tekniska föreningens hållbarhetsutskott i maj.

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb