FITechs nya MOOC-kurs lär ut datateknikens grunder på svenska

14.10.2022

Nätverksuniversitetet FITech erbjuder avgiftsfria universitetskurser. Nu lanserar FITech den första svenskspråkiga nätkursen som är öppen för alla (MOOC, dvs Massive Open Online Course).

Intro till IT-kursen arrangeras av Åbo Akademi. Målet med kursen är att ge en översikt över teknologi och att klargöra vad t.ex. artificiell intelligens, algoritmer och programvara handlar om. Bland annat de här ämnena är närvarande i allas vardag. Därför är det viktigt att förstå vad som händer ”under motorhuven”.

Under kursen behandlas bland annat etiska frågor inom teknologi och teknologins inflytande på individen och samhället. Intro till IT-kursen passar alla som vill läsa sig mera om aktuella IT-frågor på svenska. Kursen har inga krav på förhandskunskaper.

Digitaliseringen ökar såväl i arbetslivet som på fritiden och därför behövs IT-kunskaper överallt. Att ens ha en liten förståelse för IT kan vara till nytta för personer som inte arbetar med eller studerar datateknik.

-Det handlar om medborgarfärdigheter. Man behöver inte kunna eller förstå allt, men om man inte kan någonting alls så blir man lätt utanför, konstaterar Carina Gräsbeck som fungerar som Åbo Akademis FITech-kontaktperson vid sidan av sitt arbete som utbildningsplanerare.

Linda Mannila har sammanställt kursmaterialet till MOOC-kursen. 

-IT-ämnen måste lätt kunna studeras på flera olika språk. Det är mycket viktigt, eftersom det är fråga om både demokrati och jämlikhet! fortsätter docent Linda Mannila som sammanställt kursmaterialet.

Mannila jämför digitaliseringen med traditionella undervisningsämnen i skolan, där många känner någon slags intuition. Hon efterlyser samma slags intuition också för det digitala.

-Om det är minusgrader ute på vintern, så vet vi att det troligtvis är möjligt att gå på isen på sjön. Om temperaturen är nära noll är vi försiktigare med att gå ut på isen. Den här sortens intuition borde vi alla också ha i den digitala världen.

 

Text: Maiju Torkkeli, kommunikationsplanerare på FITech
Översättning: Emilia Juslin
Bilder: FITech, Linda Mannila 

 


Nätverksuniversitetet FITech i ett nötskal

  • Ett nätverk som består av finländska universitet inom tekniska branschen, Teknikens Akademiker rf och Teknologiindustrin rf.
  • FITech grundades för att öka samarbetet inom tekniska branschen och att svara på de ökade behoven av kompetens och arbetskraft.
  • Med hjälp av projektfinansiering kan FITech erbjuda ett urval avgiftsfria universitetsstudier från medlemsuniversiteten. Kurserna är öppna för alla finländare och alla som är stadigvarigt boende i Finland.
  • Studiernas tematik berör i huvudsak ICT, 5G-teknologi och energilagring.
  • Du kan bekanta dig med kursutbudet på FITechs nätsidor fitech.io.

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier