Ny modell med omställningsskydd tas i bruk i början av nästa år

14.10.2022

Tilläggsdagar (pensionssluss) för utkomstskydd för arbetslösa avskaffas i början av år 2023 och ersätts av en modell med omställningsskydd för personer som fyllt 55 år.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas vanligen i högst 300–500 dagar. Med tilläggsdagar (den s.k. pensionsslussen) avses rätten till inkomstrelaterad dagpenning efter denna maximitid. Rätten till tilläggsdagar förutsätter att den krävda åldern uppnås före utgången av maximitiden. Åldersgränsen är för närvarande 61–62 år, beroende på födelseår.

Läs mera om saken på KOKO-kassans sida >>

Liknande artiklar

30.11.2022

”Vi ersätter fossila råvaror med sockerrörsplast”

24.11.2022

Årets bästa ingenjörsarbete kommer från Tammerfors och Åbo

23.11.2022

TFiF delar ut 61 stipendier i höst