Ny modell med omställningsskydd tas i bruk i början av nästa år

14.10.2022

Tilläggsdagar (pensionssluss) för utkomstskydd för arbetslösa avskaffas i början av år 2023 och ersätts av en modell med omställningsskydd för personer som fyllt 55 år.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas vanligen i högst 300–500 dagar. Med tilläggsdagar (den s.k. pensionsslussen) avses rätten till inkomstrelaterad dagpenning efter denna maximitid. Rätten till tilläggsdagar förutsätter att den krävda åldern uppnås före utgången av maximitiden. Åldersgränsen är för närvarande 61–62 år, beroende på födelseår.

Läs mera om saken på KOKO-kassans sida >>

Liknande artiklar

21.09.2023

I regeringsprogrammet står utbildning och FoUI på en stabil grund, men arbetsmarknadsfrågorna vacklar

19.09.2023

Langh Tech lanserar banbrytande CCS-teknik i sjöfarten

15.09.2023

Affärsmagasinet Forum: Färsk forntid med AI?