Ny modell med omställningsskydd tas i bruk i början av nästa år

14.10.2022

Tilläggsdagar (pensionssluss) för utkomstskydd för arbetslösa avskaffas i början av år 2023 och ersätts av en modell med omställningsskydd för personer som fyllt 55 år.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas vanligen i högst 300–500 dagar. Med tilläggsdagar (den s.k. pensionsslussen) avses rätten till inkomstrelaterad dagpenning efter denna maximitid. Rätten till tilläggsdagar förutsätter att den krävda åldern uppnås före utgången av maximitiden. Åldersgränsen är för närvarande 61–62 år, beroende på födelseår.

Läs mera om saken på KOKO-kassans sida >>

Liknande artiklar

24.03.2023

TekNatur: Var med och gör världen till en mer hållbar plats

23.03.2023

Studie om tillhörighet inom den tekniska branschen får goda betyg

21.03.2023

TFiX sparrning: dela din kunskap och bli bollplank