Förändringar i arbetsskyddet för personer som arbetar i familjeföretag

Från och med den 1 juli 2019 hör personer som arbetar i ett familjeföretag, och inte har något ägande i företaget, till arbetsskyddet för löntagare. Tidigare har dessa personer betraktats som företagare.

Företagares anhöriga som inte äger någon andel i företaget skall övergå till en löntagarkassa från början av juli månad så att deras arbetsinsats i familjeföretaget fortsättningsvis fyller arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsvillkoret som fyllts under tiden som företagare kan flyttas över till löntagarkassan då övergången till nya kassan sker inom en månad efter uppsägningen från den tidigare kassan.

Om du börjar arbeta inom familjeföretaget först nu lönar det sig inte att skriva in sig i företagarkassan längre, om du inte planerar få ägarandel i familjeföretaget eller på annat sätt ingå företagsverksamhet. Delvis fyllt arbetsvillkor kan inte flyttas över till löntagarkassan.

Lagändringen gäller inte dig om du äger mer än 0% i familjeföretaget. Utanför lagändringen är även personer som arbetar i ett familjeägt företagsnamn.

Som medlem i TFiF kan du lägga till löntagarkassan IAET i ditt medlemskap via medlemsportalen då en övergång blir aktuell. Ett medlemskap i löntagarkassan aktiveras från den dag du lägger till det i ditt TFiF medlemskap.

Hela artikel finns att läsa här (på finska)

Liknande nyheter

21.09.2020

Teknikens Akademiker TEKs fullmäktige valde diplomingenjör, riksdagsledamot Mari-Leena Talvitie till ordförande för TEKs styrelse med rösterna 44 – 33

11.09.2020

Löntagarkassan KOKOs rusning lättar

04.09.2020

Mentorprogrammet TFiX – din medlemsförmån