Företagsverksamhet eller studier inget hinder för arbetslöshetsförmån vid permittering

03.04.2020

Riksdagen godkände den 30 mars en regeringsproposition om en tillfällig ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Ändringen ska trygga permitterade personers utkomst och göra behandlingen av ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa vid arbets- och näringsbyråerna smidigare medan coronavirusepidemin pågår. Lagen trädde i kraft den 1 april och tillämpas på permitteringar som påbörjats 16.3 eller senare. Den tillfälliga lagändringen gäller fram till 31.7.2020.

Den mest betydande förändringen är att en permitterad person som anmäler sig som arbetssökande har rätt till arbetslöshetsförmån utan hinder av till exempel företagsverksamhet eller studier. Denna ändring gör det snabbare att ansöka om och erhålla arbetslöshetsförmån för den som studerar eller bedriver företagsverksamhet vid sidan av sitt arbete. Om en permitterad person har en inkomst av företagsverksamhet tar Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassan denna inkomst i beaktande och betalar ut en jämkad arbetslöshetsförmån.

Den som permitteras ska fortfarande anmäla sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Permitterade har också fortfarande en skyldighet att ta emot arbete som arbetsgivaren erbjuder.

Källa: Arbets- och näringsministeriet

Här hittar du information om vilka bilagor som skall bifogas ansökan.

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!