Fraktkrisen lamslår leveranser av varor också i år

10.02.2022

Den fraktkris som håller världen i ett järngrepp ser inte ut att lätta. Det anser två experter som vi har talat med.

– Jag befarar att problemen med globala leveranser av varor kommer att fortsätta till och med nästa år, säger Petri Laitinen, vd på Finlands Speditions- och Logistikförbund.

Centralhandelskammaren drar samma slutsats.

– De globala leveranskedjorna har trimmats till perfektion. Många företag har frångått mellanlagringen av produkter för att spara kostnader. Då sekundspelet nu kollapsar har det stora konsekvenser.  Vi räknar med att fraktkrisen fortsätter också nästa år, säger Päivi Wood, expert på trafik- och näringslivsfrågor vid Centralhandelskammaren.

Den främsta orsaken till fraktkrisen är coronapandemin och dess inverkan på leveranskedjorna på olika håll i världen. Kinas strikta coronarestriktioner spelar också spratt med frakten av varor från Asien till Europa. Till exempel hamnen Ningbo i Kina stängdes i början av januari efter upptäckten av covidfall. Flera kinesiska hamnar har gått samma öde till mötes de senaste sex månaderna.

– Eftersom det rör sig om världens största hamnar uppstår det enorma flaskhalsar i leveranskedjorna i samband med alla dessa nedstängningar, säger Laitinen.

Många företag har frångått mellanlagringen av produkter för att spara kostnader. Då sekundspelet nu kollapsar har det stora konsekvenser.

Päivi Wood, Centralhandelskammaren

Brist på förare

Den globala fraktkrisen förvärras av den akuta bristen på förare i transportbranschen.
– Analytiker har räknat ut att det skulle behövas minst 400 000 fler långtradarförare i Europa. Bristen på förare är akut i synnerhet i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Polen, säger Laitinen.

Vad beror det här problemet på?

– I Storbritannien har problemen en koppling till landets utträde ur EU, men på övrigt håll i Europa är det allt färre som vill jobba som lastbilsförare. Unga arbetstagare vill inte tillbringa största delen av sin yrkesverksamma tid på arbetsresor längre, säger Laitinen.

Enligt Laitinen handlar det också om tuffare krav på de körkort som krävs för att man ska få långtradare inom EU. Utöver detta tampas transportbranschen med ett skamfilat rykte. Avskräckande bilder på övernattande nomadförare som väntar i ändlösa köer på att få köra från Calais till Dover bidrar till en dyster uppfattning om branschens framtid.

Finlands Speditions- och Logistikförbund varnar också för följderna av ett EU-direktiv som från och med februari kräver att uppdragsgivaren följer det lands arbets- och sociallagstiftning där transporten äger rum.

– Om till exempel en polsk förare, som jobbar för ett polskt bolag, fraktar varor från Polen till Tyskland följer man polska lönebestämmelser, men om samma förare sedan tar en ny last i Tyskland och fraktar varorna till Frankrike måste uppdragsgivaren följa både tyska och franska lönebestämmelser, säger Laitinen.

EU:s nya spelregler ger upphov till mer byråkrati och förhöjda kostnader, vilket bäddar för nya orosmoln inom fraktbranschen, varnar förbundet.

– Direktivet kommer säkert att leda till att vi ser färre östeuropeiska långtradarförare på vägarna på olika håll i Västeuropa, säger Laitinen.

Åtta av tio företag har problem

De globala fraktproblemen sammanfaller med en högkonjunktur och en stigande efterfrågan på en lång rad produkter. Det är bland annat frakthanteringen med mindre så kallade feeder-fartyg som sviktar.

– Containerrederierna här i Finland uppskattar att endast 30 procent av alla frakter kan hålla den överenskomna tidsplanen just nu, säger Laitinen.

Hela 80 procent av de företag som besvarade Centralhandelskammarens enkät nyligen uppger att de har haft problem med logistiken och frakten av varor.

Den genomsnittliga förseningen i frakten av varor är 18 dagar. Inom vissa produktsegment kan förseningarna uppgå till flera månader. I synnerhet importörer av elektronik och processindustrin har drabbats hårt av fraktkrisen då komponenter eller råvaror låter vänta på sig.

Containerrederierna här i Finland uppskattar att endast 30 procent av alla frakter kan hålla den överenskomna tidsplanen just nu.

Petri Laitinen, Finlands Speditions- och Logistikförbund

Inga tomma hyllor

Trots alla orosmoment inom logistiken tror varken Wood eller Laitinen att fraktkrisen kommer att ge upphov till tomma hyllor i affärerna i Finland. Företagens sortiment kan däremot förnyas då det blir alltför svårt eller dyrt att få tag på vissa produkter.

– Leveranssäkerheten och möjligheten att förutse kostnaderna för frakten kommer att få en allt större betydelse för företagens verksamhet än tidigare, säger Wood.

Enligt Wood tvingas företagen också se över sina strategier för lagringen av produkter för att se till att det inte uppstår flaskhalsar i distributionen av varor på hemmaplan.

– Det kan också hända att fler finska företag väljer nya underleverantörer som har fabriker på närmare avstånd i Europa för att minska på fraktkostnaderna och undvika uteblivna leveranser, säger Wood.

För en del rederier har fraktkrisen däremot varit en guldgruva utan like.

– Containerrederierna är de stora vinnarna i den här krisen. Fraktpriserna har sexfaldigats de senaste två åren. Till exempel rederiet Maersk har en bättre avkastning på sina aktier än Apple just nu, säger Laitinen.

Fraktkrisen i ett nötskal

  • Den globala fraktkrisen har mångdubblat kostnaderna för leveranser av varor i hela världen de två senaste åren.
  • Fraktkrisen beror främst på coronapandemin, stängda hamnar i Kina, bristen på containrar och en sviktande tillgång på långtradarförare.
  • Fraktpriserna har sexfaldigats de senaste två åren.
  • I synnerhet bil- och elektronikindustrin har drabbats hårt av fraktkrisen.
  • Enligt Centralhandelskammaren uppger 80 procent av de finska företagen att de har haft problem med logistiken och frakten av varor.

 

Källor: Finlands Speditions- och Logistikförbund och Centralhandelskammaren

 

Text: Mikael Sjövall
Bild: Helsingfors hamn

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb