Global kampanj främjar jämställdhet inom teknikbranschen

07.06.2023

Finland har en central roll i den globala kampanjen Generation Equality som koordineras av FN-organisationen UN Women.

Syftet med kampanjen Generation Equality är att främja jämställdhet och stärka flickors och kvinnors rättigheter. Finland leder en av kampanjens sex arbetsgrupper som styr upp arbetet kring jämställdhet inom teknik- och innovationsbranschen.

– Det handlar om en väldigt omfattande process som engagerar 72 länder som har förbundit sig att jobba för jämställdhet, säger Liisa Ketolainen, sakkunnig vid det statliga utvecklingsbolaget HAUS.

Enligt Ketolainen går arbetet bland annat ut på att synliggöra strukturer och fördomar som påverkar kvinnors delaktighet inom teknikbranschen.
Ketolainen jobbar i tätt samarbete med Utrikesministeriet som koordinerar arbetet.

– Vi måste fråga oss för vem och på vilka villkor som ny teknik utvecklas. Det är viktigt att tekniska innovationer inte förlitar sig på könsstereotyper.
Ketolainen ger ett konkret exempel på diskriminerande tekniska lösningar.

– Näthandelsjätten Amazon utvecklade för några år sedan ett elektroniskt rekryteringssystem som automatiskt gallrade bort vissa ansökningar. Det visade sig att systemet gynnade män eftersom deltidsjobb sågs som en nackdel i meritförteckningen. Kvinnor jobbar oftare deltid av familjeskäl, säger Ketolainen.

I många auktoritära länder kan tekniska innovationer missbrukas för att motarbeta kvinnors rättigheter.

– Den iranska regimen använder till exempel digital ansiktsigenkänning för att identifiera och gripa kvinnor som vägrar använda slöja på offentliga platser.

Ketolainen påpekar att olika typer av misogyna algoritmer, som ligger som grund för artificiell intelligens, också kan förstärka könsrelaterade fördomar, vilket till exempel OECD har varnat för.

– De sociala normerna påverkar jämställdheten. Även i Finland florerar attityder som påstår att killar är bättre på matematik och teknik än kvinnor. Dessa attityder snedvrider könsfördelningen vid olika läroinrättningar.

Av de finländare som pluggar teknik och naturvetenskapliga ämnen är cirka en tredjedel kvinnor.

– Undervisnings- och kulturministeriet försöker uppmuntra tjejer att intressera sig för matematik, naturvetenskaper och teknologi via ett så kallat Luma-nätverk. Det är ett av många projekt som på lång sikt kan få till stånd en förändring.

Ett annat tema som dryftas av arbetsgruppen är olika sätt att motarbeta nätrelaterat våld.

– Över 70 procent av de kvinnor som har blivit förföljda på nätet har också utsatts för fysiska våldshandlingar.
Enligt en utredning som Europaparlamentet har låtit göra kostar nätvåldet EU:s medlemsländer upp till 89 miljarder euro per år.

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!