Inspiration från grannlandet resulterar i nytt snabbmentorerings-program

09.06.2023

Behovet av snabbmentorering ökar i takt med att beslut om egen karriär- och kompetensutveckling görs allt hastigare, uppger TFiX-styrgruppens ordförande Carl-Erik Sandström. TFiX vill möta den nya generationens behov genom att öppna upp dörrarna till ett nytt program. 

Foto: Patrik Lindström

Vår hjärna har funnits i 40 000 år och i bara en mycket kort del av den perioden har vi levt i ett överflöd av snabba intryck och snabb belöning då tillgången på information är obegränsad som idag. Resultatet är att djuplodande analyser har bytts ut till korta budskap i sociala kanaler som ger hjärnan snabb belöning och snabba svar.  

Då generation Y tar in kunskap och ser på sin omvärld på ett nytt sätt har också den nya generationens agerande i arbetslivet förändrats.  

Då generation Y tar in kunskap och ser på sin omvärld på ett nytt sätt har också den nya generationens agerande i arbetslivet förändrats.  

– Allt ska ske så snabbt som möjligt, ombytligt, konstruktivt men uppskattande säger Mikaela Almerud på Svenskt Näringsliv. 

Hur generation Y söker svar och vill ha genomgående feedback i arbetslivet har resulterat i ett ökat behov för snabbmentorering. Fattar jag rätt beslut, hur ska jag göra nu, är gräset verkligen grönare på andra sidan? Bland annat dessa frågeställningar sysselsätter de unga. 

Behovet av snabbmentorering ökar i takt med den nya generations krav 

När vi blickar över gränsen mot väst, kan vi se att systerförbund i Sverige kompletterat mentorprogram med snabbmentorering. Och mentorprogrammet TFiX vill också möta de nya generationernas behov med ett snabbmentorerings-program som går under namnet TFX-sparrning. 

– Fram till nu har TFiX främst erbjudit långfristiga mentorprogram som både binder adept liksom mentor för cirka ett halvt år. Nu vill TFiF bjuda på en tjänst där en till tre träffar mellan mentor och adept räcker. Detta mentorprogram är ett komplement till det långfristiga mentorprogrammet som startar i höst igen, säger TFiX-styrgruppens ordförande Calle Sandström 

Det nya snabbmentorerings-programmet präglas av snäva, konkreta frågor och fokus på olika sätt att använda sig av kunskapen.  

Det är ändå viktigt att förstå att det inte rör sig om konsulttjänster, utan om en gratis medlemsförmån och ett stöd som ger alla TFiF-medlemmar möjlighet att bolla ett aktuellt tema inom arbetslivet. 

Konkreta och snäva frågor  

Vilka frågor ska man ställa i snabbmentorerings-programmet? 

– Ett exempel är om adepten ska börja arbeta på en ny marknad eller i ett nytt land som Sverige, Singapore eller Tyskland och mentorn kan dela sin expertis, insikt och erfarenhet om just den här marknaden, säger Anders Lindahl som är medlem i TFiX- styrgruppen.  

Ju mera insikt adepten har om sitt behov, desto bättre chans finns det att hitta rätt mentor. Mentorn bjuder på taktisk och strategisk respons, men det gäller att ställa rätt fråga då det är ett snabbmentorerings-program och träffarna är på kort. 

– Det kan också gälla verksamhetsutveckling i ett industriföretag eller införandet av en ny mjukvara eller ett nytt system. Då kan man diskutera hur processerna ser ut och vilka flaskhalsar som uppstår i produktionen, säger Anders. 

Alternativt kan adepten ha fått ett nytt arbete, blivit ansvarig för ett nytt uppdrag eller hen är kanske helt ny i arbetslivet. Då är det andra frågor man måste tänka på.  

Konkreta och tydligt formulerade frågor ger bästa resultat då TFiX-styrgruppen konfidentiellt bläddrar igenom sitt nätverk av mentorer. 

Just nu söker vi mentorer som kan tänka sig att ge snabbmentorering till andra medlemmar.

Just nu söker vi mentorer som kan tänka sig att ge snabbmentorering till andra medlemmar. Vill du bidra med ditt kunnande och din erfarenhet – sök till mentor här! Vill du veta mera, kontakta oss på kansli@tfif.fi!  

 

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb