Han balanserar mellan två kulturer i Sverige

10.07.2023

Företagaren och ekonomen Rasmus Savander gör karriär inom it- och finansbranschen i vårt västra grannland. Det har tagit tid att lära sig att greppa den svenska beslutskulturen, medger han. Det var inte ett självklart val för mig att flytta till Sverige. Det var egentligen slumpen och tillfälligheter som avgjorde att det blev så.

Jag pluggade marknadsföring vid Hanken och informationsteknologi vid Aalto-universitetet och sökte efter möjligheter där jag kunde kombinera dessa kunskaper. Då det blev aktuellt med yrkespraktik utomlands blev jag erbjuden en praktikplats i Sverige och på den vägen är det.

Till en början åkte jag fram och tillbaka mellan Finland och Sverige, men efter att jag blev erbjuden ett jobb på företaget Truecaller flyttade jag bopålarna till Sverige. Jag hjälpte dem att bygga upp företagets digitala marknadsföring och jobbade med produktutveckling för två av bolagets mobilprodukter.

Efter Truecaller blev det sex år med finansteknik och bolaget Dreams. Jag pendlade mellan olika yrkesroller där jag jobbade med marknadsföring, produktutveckling och försäljning. Från och med januari i år har jag jobbat med kommersiell ledning för det finska bolaget Token Terminal. Vi är specialiserade på att analysera applikationer som bygger på blockkedjor och öppen källkod.

Vi utvecklar en plattform som indexerar och standardiserar viktig finansiell information som kan hjälpa till exempel investeringsbolag och finansinstitut att fatta beslut om kapitalplaceringar. Alla börsnoterade bolag har en rapporteringsskyldighet, men den är begränsad till kvartalsrapporteringen, vilket innebär att det sker en eftersläpning i informationsflödet på några månader. När det gäller information som lagras i blockkedjor går det att ta fram uppgifterna i realtid med hjälp av vårt specialkunnande. Denna kunskap är vårt mervärde på finansmarknaden.

Arbetskulturen i Sverige skiljer sig i många avseenden från det finländska arbetslivet. Jag har haft stor nytta av mitt svenska modersmål i Sverige. Trots att arbetsspråket ibland är engelska är det svenska som gäller i kafferummet och på fritiden. Det har varit lätt att smälta in på alla de arbetsplatser där jag har jobbat i Sverige.

Finlandssvenskarna har ett gott anseende i Stockholm. Vi har ett rykte om oss att vi jobbar hårt och att vi inte går av för hackor eller klagar på småsaker. Ibland kan rikssvenskarna tycka att vi uttrycker oss alltför rakt på sak.

Den svenska beslutskulturen bygger på tanken att alla beslut ska förankras i kollegiet. Vi finländare får ibland intrycket att svenska chefer är obeslutsamma. Å andra sidan kan man säga att den finska beslutskulturen inte är särskilt involverande. Rikssvenskarna är på sätt och vis Nordens amerikaner. De är sociala och lätta att ha att göra med på jobbet, men det är svårt att lära känna dem på djupet.

Lönenivån i min bransch i Sverige är ungefär på samma nivå som i Finland. Möjligheten att få optioner eller att bli delägare i nystartade svenska bolag är däremot större i Sverige, vilket kan utöka dina inkomster rejält.

Lönenivån i min bransch i Sverige är ungefär på samma nivå som i Finland. Möjligheten att få optioner eller att bli delägare i nystartade svenska bolag är däremot större i Sverige, vilket kan utöka dina inkomster rejält.

Stockholm är en miljonstad med mångfalt fler valmöjligheter än hemma i Helsingfors. Det lönar sig att lyfta fram sitt kulturarv och bejaka sin identitet i det svenska arbetslivet. Men det är minst lika viktigt att vara öppen för nya sedvanor och anpassa sig till det svenska samhället så att man förenar det bästa av två kulturer. Det handlar om kulturell balansgång.

Jag och min fru har ännu inte bestämt oss om vi ska flytta tillbaka till Finland eller inte. Min fru jobbar inom sjukvården där lönenivån är mycket högre än hemma i Finland. Vi har två barn som snart börjar i skolan. Vi tar en dag i sänder och så får vi se var vi landar.

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!