Inkomsterna för personer med företagande som huvudsyssla steg

16.08.2023

Företagarna inom TEK har varit nöjda med TEKs tjänster, då de har använt dem.

Bland Teknikens Akademikers, TEKs medlemmar ökade den genomsnittliga årsinkomsten för heltidsföretagare med nästan 10 procent på ett år till nästan 79 400 euro enligt arbetsmarknadsundersökningen TEK Yrittäjyyskatsaus 2022. Medianinkomsten var densamma som år 2021.

Det genomsnittliga priset på fakturerade dagar för heltidsföretagare ökade avsevärt. Genomsnittspriset var nästan 1 100 euro år 2022, då det ett år tidigare var cirka 700 euro.

Den största nyttan av de tjänster TEK erbjuder har baserat på undersökningen varit när man startar ett företag eller överväger att starta ett.

– Inkomstökningen gäller genomsnittsinkomsten, vilket kan bero på att en liten andel har sett en betydande ökning medan andras inkomster har förblivit mer eller mindre oförändrade. Denna tolkning skulle också stödjas av att medianinkomsten behållits oförändrad. Detsamma gäller för priset per dag. Förklaringen kan naturligtvis också vara att situationen har förbättrats, men det faktum att medianinkomsten har förblivit oförändrad tyder på att detta inte är fallet för alla”, säger Martti Kivioja, ansvarig för företagarfrågor inom TEK.

Enligt Kivioja har företagarna inom TEK varit nöjda med TEK:s tjänster, om de har använt dem.

– Feedback visar att tjänsterna har varit mest användbara när man startar eller överväger att starta ett företag. Juristernas tips om hur man upprättar avtal har också varit ett uppskattat stöd.

Mer än hälften av de företagare som hade använt tjänsterna hade använt informationen på webbplatsen och cirka 40 % hade deltagit i webbinarier. Personlig rådgivning och guider var de näst mest populära. En stor andel av de svarande hade inte använt tjänsterna, många för att de inte kände till dem.

– Det förekom även en del kritik. En del kommentar antydde att tjänsterna var Helsingfors-inriktade och den svarande upplevde att TEK inte ansåg att det fanns företagare i andra delar av Finland. Detta var lite överraskande, eftersom allt är tillgängligt via nätet eller per telefon var man än befinner sig. Även utbildningarna har varit webbinarier och andra evenemang har streamats just för att de skall kunna ses av ”vem som helst var som helst”, säger Kivioja.

Av TEKs medlemmar är omkring sex procent företagare. Av dessa har ca en tredjedel företagandet som huvudsyssla.

Läs mera (på finska) www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/tutkimus/tek-tutkii-tyoelama-ja-tyosuhteet/yrittajyyskatsaus-2022

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb