Kandidat- och diplomarbeten premierades

Inom Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) verkar en intressegrupp för teknisk svenska. Gruppen fungerar på frivillig bas och har bl.a. bistått Tekniska museet i Helsingfors med svenska översättningar och textgranskningar.

TFiF premierar för artonde gången författare av förtjänta examensarbeten skrivna på svenska. Arbetena skall gälla tekniska ämnen vid tekniska högskolor och universitet i Finland och vara godkända under år 2020.
Arbetena premieras i två kategorier, kandidatarbeten och diplomarbeten.

Detta år premieras följande arbeten för välskriven teknisk svenska:

Diplomarbeten:

Simon Hedman: ”Optimala placeringar av fjärrstyrda lastfrånskiljare och nätbrytare i distributionsnätet”.
Aalto universitetets högskola för elektroteknik, 14.12.2020.
700 Euro.

 

 

 

 

Alfred Sjöholm: ”Formning och svetsning av rostfria rör producerade från bandplåt”.
Åbo Akademi, Process- och systemteknik 2020.
700 Euro.

 

 

Kandidatarbete:

 

Oskar Kallio: ”Energisystem med integrerade el- och bränslecellbilar”.
Aalto universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper, Energi- och miljöteknik, 19.4.2020

 

Intressegruppen och Tekniska Föreningen i Finland, TFiF tackar alla som har skickat in arbeten för bedömning.
Avsikten med intressegruppens arbete är att stimulera och uppmana samtliga studeranden inom tekniska ämnen till att uttrycka sig och skriva rapporter och avhandlingar på en god och läsvärd svenska.

Liknande nyheter

01.12.2021

Balder Eklöf Eira och Erik Östman är TFiFs nya studerandekontakter

25.11.2021

Priset Finländskt ingenjörsarbete och 30 000 euro går till ABB:s Azipod®-roderpropellersystem

23.11.2021

Hanna Lindqvist fortsätter leda TFiF