Löneförhöjningarna sitter hårt åt

10.03.2022

De första kollektivavtalen ger vid handen att löneförhöjningsprocenterna kan bli under inflationsnivå denna gång.

En stor det av TFiF-TEK-medlemmarna får en löneförhöjning även i år. Teknologiindustrins arbetsgivare rf och De Högre Tjänstemännen YTN godkände i början av året nya kollektivavtal för industrin, planerings- och konsultbranschen samt ICT-branschen.

Löneförhöjningarna för detta år är i alla avtal 1,8 procent. Lönerna för år 2023 förhandlas inkommande höst. Över 100 000 högre tjänstemän är underordnade dessa avtal.

YTNs ordförande, Teknikens Akademikers, TEKs, arbetsmarknadsdirektör Teemu Hankamäki ser bibehållandet av den allmänna löneförhöjningen som en del av löneuppgörelsen som den mest betydande överenskommelsen ur medlemssynpunkt. I löneuppgörelsen för år 2022 står den allmänna löneförhöjningen för 0,9 procent. Den andra 0,9 procenten, d.v.s. hälften av löneförhöjningen på 1,8 procent återstår att fördela av arbetsgivaren.

Förhandlingsmålsättningen för YTN var att som vanligt få löneförhöjningar för TFiF-TEK-medlemmarna som bibehåller köpkraften. Finansministeriet uppskattade i december att inflationen accelererar till 2,6 procent år 2022 vilket alltså innebär att som det ser ut nu så sjunker köpkraften.

Vad säger du till eventuella besvikna Teemu Hankamäki?

– Det stämmer, i synnerhet om förhöjningen blir på 0,9 procents nivå, att den inte täcker inflationen. Det var dock mycket nära att vi inte skulle ha nått en överenskommelse på en allmän löneförhöjning överhuvudtaget utan att skrida till påtryckningsåtgärder. Arbetsgivarsidan motsatte sig detta in i det sista.

Enligt Hankamäki är utgångspunkten för kollektivavtalen att man i första hand förhandlar och avtalar enligt möjlighet på lokal nivå.

– Här hoppas jag på förnuft av de lokala avtalsparterna, då man tar i beaktande att företagen överlag har gjort mycket goda resultat och utsikterna är fortsättningsvis ytterst positiva. Det lönar sig för arbetsgivarna att belöna de som står bakom resultaten, i synnerhet då det som en följd av TFiF-TEK-medlemmarnas arbete ofta uppstår nya arbetsmöjligheter för många andra.

Kollektivavtalsrundan fortsätter ännu och avslutas tidigast på sommaren.

– Många branscher är ännu öppna vad gäller avtal och inom den offentliga sektorn är förhandlingarna först i början. Det är även bra att komma ihåg att omkring 15 procent av TEKs medlemmar inte hör till något kollektiv- eller tjänstemanna-avtal. I detta fall är beslut om löneförhöjningar väldigt långt baserade på arbetsgivarnas ensidiga övervägande.

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier