TFiFs stipendium backade upp vattenförsörjning i Zimbabwe

22.03.2022

Jeremias Eriksson brinner för hållbara ingenjörsprojekt i u-länder. Han beviljades ifjol studiestipendium från TFiF för sitt diplomarbete om vattenförsörjning i Hondedalen i Zimbabwe i sydöstra Afrika. Projektet kan göra vardagen lättare för över 5000 personer på landsbygden.

– Jag kontaktade frivilligorganisationen Engineers Without Borders i Sverige som erbjöd mig projektet. Jobbet gjordes i samarbete med den lokala organisationen Fortune Development Center i Zimbabwe, säger Eriksson.

Bild på Jeremias ErikssonJeremias Eriksson beviljades stipendium av TFiF för sitt diplomarbete. Foto: Mikael Sjövall

Arbetet gick ut på att planera ett vattendistributionssystem som förlitar sig helt och hållet på gravitation. Området i Hondedalen saknar delvis elförsörjning, vilket innebär att vattenförsörjningen inte kan bygga på eldrivna pumpar. Sammanlagt 10 byar berörs av projektet som går ut på att kartlägga och analysera det gamla distributionssystemet för att sedan förbättra och expandera vattenförsörjningen.

– Området var dåligt kartlagt så jag gjorde en topografisk modell av dalsänkan utifrån satellitbilder. Jag lokaliserade också alla vattendrag och simulerade regnvattnets rörelser med hjälp av data som har öppen källkod, säger Eriksson.

Topografisk modell av dalsänkan i Zimbabwe.

Eriksson gjorde en topografisk modell av dalsänkan i Hondedalen. Bild: Jeremias Eriksson

 

Pandemin satte käppar i hjulet

Det var ursprungligen meningen att Eriksson skulle ha besökt Zimbabwe inom ramen för projektet, men coronapandemin satte stopp för de planerna.

– En annan samarbetspartner vid universitetet i Warszawa gjorde en grundvattenssimulering som kompletterade mina modeller. Projektet inkluderar också en plan för rening av inloppsvattnet.

Det distributionssystem som Eriksson har planerat utgår från att regionens 5000 invånare förses med cirka 80 liter vatten per person per dag.

– Finansieringen av projektet saknas tills vidare. Enligt den billigaste prislappen skulle det kosta 270 000 euro att genomdriva planerna.

Tekniska föreningen i Finland beviljade ett stipendium till Jeremias Eriksson för projektet. Utöver detta bidrog även lokala föreningar till finansieringen av diplomarbetet.

Eriksson jobbar för närvarande för bolaget Flootech som levererar komponenter och erbjuder konsulttjänster för vattenreningsprojekt.

– Jag vill få mer arbetserfarenhet i branschen. På lång sikt hoppas jag på en framtid vid en internationell organisation där jag kan kombinera bistånd och ingenjörskunnande, säger han.

 


Stipendieansökan är igång

Ansök om stipendium från TFiF senast 30.4.2022. Stipendier beviljas för studier, utbyte, utlandspraktik och studieresor. Läs mera här.

Liknande artiklar

01.03.2024

Byggande i trä är en pusselbit i övergången till cirkulär ekonomi

01.03.2024

TFiF lottar ut teknologmössor

19.02.2024

Han vill ge skogsindustrin ett nytt lyft