Maskininlärning byttes ut mot mänskliga rättigheter

29.03.2022

Peter Nybergh pluggar maskininlärning och artificiell intelligens vid Aalto-universitetet. I fjol gjorde han en vågad satsning för att ge sina studier ett lyft. Nybergh åkte till Ungerns huvudstad Budapest för att läsa mänskliga rättigheter.

– Jag ville prova på något nytt som skiljer sig från mina huvudämnesstudier här hemma. Kursen i Budapest tog upp bland annat antisemitism, diskriminering och sexuella minoriteters rättigheter. Vi hade flera intressanta gästföreläsare, vilket gav studierna ett mervärde, säger Nybergh.

Demokratin har kringskurits och människorättssituationen i Ungern har försämrats stadigt under premiärminister Viktor Orbáns tid vid makten.

– Ungern är ingen föregångare i respekten av mänskliga rättigheter. På sätt och vis ökade det mitt intresse för tematiken ytterligare när jag bodde i Budapest.

Utöver Nyberghs studier i folkrättsliga spelregler ägnade han den största delen av sin tid i Budapest på kurser i datavetenskap.

–  Studierna präglades av ganska mycket teori. Jag lyckades avlägga sammanlagt 28 poäng. Det är ett helt hyfsat resultat eftersom jag och min flickvän bodde där endast fem månader, säger han.

Peter Nyberg studerade utomlands och fick stipendium av TFiF för sitt utbyte.

Peter Nyberg åkte på utbyte till Budapest med hjälp av stipendium från TFiF. Foto: Mikael Sjövall

 

Hur klarade du av språkmuren?

– Alla mina kurser vid universitetet gick på engelska, men på grund av språkmuren var det ganska svårt att få en djupare inblick i vad som pågick i det omgivande samhället. Jag tog en kurs i ungerska, men man lär sig inte så mycket på så kort tid.

Vad är det svåraste med att plugga ungerska?

– Ordföljden och uttalet av vissa sje-ljud är jättesvårt, men trots att min ungerska var ganska svag råkade jag sällan ut för problem i vardagen på grund av språkmuren.

Studierna i Budapest möjliggjordes av stipendier från Tekniska föreningen i Finland och Teknologföreningen och ett bidrag från Aalto-universitetet inom ramen för EU:s program Erasmus som främjar studentutbyte.

– Stipendierna var till stor nytta. Jag behövde inte fundera så mycket på ekonomin under min vistelse i Budapest, vilket var skönt. Prisnivån i Ungern är mycket lägre än i Finland så pengarna räckte till.

Nybergh fick blodad tand för tvärvetenskapliga studier under sin vistelse i Budapest.

– Jag jobbar för närvarande i ett forskningsprojekt som utreder möjligheten att använda AI för att underlätta diagnostiseringen av patienter. Det finns många etiska aspekter som man måste beakta i den här typen av arbete, säger Nybergh.

Vad gör du om fem år?

– Då jobbar jag kanske med nya motsvarande projekt någonstans utomlands. Tiden får utvisa hur det blir.


Stipendieansökan är igång

Ansök om stipendium från TFiF senast 30.4.2022. Stipendier beviljas för studier, utbyte, utlandspraktik och studieresor. Läs mera HÄR.

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb