TFiF ny medlem i Sesko – Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening

Sesko rf antog TFiF som medlem under sitt årsmöte den 22.3

Elbranschens verksamhet har alltid baserat sig på tillämpning av elektrotekniska standarder. TFiF och SESKO har gemensamma anor från år 1906 då Tekniska Föreningen i Finland, Fackklubben för Elektroteknik med ingenjör Karl Strömberg, föreslog att introducera elsäkerhetsförordningar och därmed sammanhängande standarder i Finland. Nu kan man säga att cirkeln är sluten då TFiF ansökte och antogs som medlem i Sesko.

Tillsammans med Sesko har vi goda möjligheter att lyfta upp och diskutera aktuella teman som intresserar våra medlemskårer. Då universiteten i Finland starkt går mot en bredare användning av engelska i studierna är det viktigt att vi även i fortsättningen kompletterar detta med en aktiv diskussion på Finlands två nationalspråk, svenska och finska.

SESKO rf välkomnar TFiF och alla TFiFs medlemmar att ta del i gemensamma elektrotekniska aktiviteter samt att ta en titt in i det spännande arbetet som försiggår inom standardiseringen.

Liknande artiklar

10.05.2022

”Mentorprogrammet hjälper mig att fokusera” 

10.05.2022

Finlandssvenska tekniker

28.04.2022

Nu återskapas medeltida träkyrkor med hjälp av 3D-modellering