Våra framtida arbetsvillkor

07.04.2022

Med några års mellanrum kommer en tid då man förhandlar också om universitetssektorns kollektivavtal. Den tiden är här nu.

Det nuvarande kollektivavtalet gällde till 31.3.2022. Det skulle vara önskvärt att ett nytt avtal har undertecknats innan dess. Så går det inte alltid, utan förhandlingarna kan gå på övertid. Det är inget att oroa sig för, om förhandlingarna i övrigt går som de ska. Det nuvarande kollektivavtalet följs tills det nya godkänts.
Måluppställningen började redan efter förra sommaren. Då ställde varje förbund upp sina egna målsättningar. Dessa kombinerades och när processen framskred fick man slutligen till stånd gemensamma mål för löntagarna. Utöver FOSU deltar också JHL och Pro i förhandlingarna.

Samarbetet är påtagligt på många fronter. Vi samarbetar såväl i förhandlingar som i organisationsberedskap och PR.
Alla åtnjuter frukten av förhandlingarna. När vi tillsammans stöder både måluppställningen och själva förhandlingarna har vi bättre förutsättningar att lyckas. Likgiltighet leder till besvikelse som är omöjlig att korrigera. Vi skördar alla frukten, vare sig den är söt eller sur.

Följ med förhandlingarna på ditt eget förbunds webbplats och FOSU:s webbplats och läs mer om kollektivavtalet och dess betydelse på Avtalssoppa-sidorna.

Utöver det ovan nämnda behöver universitetssektorn en avsevärt starkare finansiering. Undervisningen och forskningen är en stöttepelare för hela samhället och bör säkras. Speciellt om vi i framtiden vill ha en stark ekonomi och vara med i täten i t.ex. teknik och naturvetenskap. De otillräckliga resurserna har lett till att en märkbar mängd anställningar har tagit slut eller avslutats under de senaste åren. De som haft möjligheten att fortsätta inom universitetsvärlden har för mycket arbete och måste även göra uppgifter som vore ändamålsenligare att skötas av annan personal. Då kunde fokus och energi läggas på utbildningen och forskningen. Då stödpersonalen har minskat men uppgifterna återstår har det lett till en situation där t.ex. en professor byter och för gardiner till tvätt. Detta är varken ändamålsenligt eller produktivt.

 

TEXT Daniel Valtakari, ombudsman TEK FOTO Canva

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier