Nordiskt vägforum rf stipendium 2022 kan nu sökas

04.04.2022

Nordisk vägforum rf (NVF rf), finska avdelningen, kungör härmed att vårens 2022 stipendium för väg- och trafiksektorn nu kan sökas.

Syftet med stipendiet är att stöda väg- och trafiksektorns studeranden i sina studier samt unga inom sektorn arbetande
personers nordiska fortbildning. Stipendiet skall befrämja NVF rf:s syfte, särskilt det nordiska samarbetet eller utvecklandet av det nordiska kunnandet. Stipendiet kan tilldelas för att i samband med de huvudsakliga studierna stödja nordiska studier eller praktik, vetenskapligt forskningsarbete, yrkesinriktad fortbildning samt studieresor i anknytning till dessa. Med stipendiet kan man få stöd till examensarbete om det har nordisk perspektiv.

Stipendiets storlek är max 6 000 euro. Stipendiet betalas i två delar, 75 % betalas i maj 2022 och 25% betalas efter NVF finska styrelsen har fått stipendieberättelsen.

Tilläggsinformation:
www.nvfnorden.org -> Land -> Finland -> Stipendium
Fritt skrivna ansökningar med bifogad plan för användningen av stipendiet (syfte, kostnader och eventuella andra finansieringskällor) bör skickas senast den 2 maj 2022 per e-post anne.ranta-aho@vayla.fi

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier