Finländsk rymdteknologi visar upp sig i Kvarkenregionens satellit

16.03.2022

Med ny banbrytande teknik och ett hållbarhetstänkande siktar Kvarkenregionen på att snart få upp sin egen satellit KvarkenSat. Via en markstation i Vasa ska satelliten hålla Österbottens och Västerbottens land- och havsområden speciellt under uppsikt.

Om drygt ett år, i april 2023, är det tänkt att KvarkenSat ska skjutas upp i omloppsbana med en av de första SmallSat Express-raketerna från Esrange i Kiruna. Från en höjd någonstans mellan 200 och 400 kilometer ska satelliten ta bilder och uppdatera mätstationen i Vasa med rymddata.
Det finns redan flera omfattande nätverk av satelliter som bland annat erbjuder positioneringstjänster dygnet runt, men användningsmöjligheterna för satellitdata är ändå långt ifrån uttömda. Förväntningarna på KvarkenSat-projektet är höga och det finns förhoppningar om att intresset för rymddata kommer att få ett rejält uppsving på båda sidorna om Bottenviken.
”Det finns många exempel, från Finland och andra länder, där man löst verkliga problem och skapat nya företag med hjälp av data från olika satelliter. Vi har redan haft tre hackatonevenemang inom projektet som gett upphov till nya företagsidéer”, säger Heidi Kuusniemi, professor på Vasa universitet och projektledare för Kvarken Space Economy, där KvarkenSat ingår.

Ger frekvent skogsdata
Ett nytt hackaton med namnet Space Data and Sustainable Forestry kommer att ordnas 18–20 mars för alla som är intresserade av innovationer inom rymddata och hållbart skogsbruk. Bland projektets samarbetspartners finns Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som varit med från starten 2019 och deltagit i bland annat planeringen av instrumenteringen.
– Frekvensen på fyra–sex mätningar per dygn kommer att förbättra möjligheterna att följa förändringar som sker i regionen. För skogsbrukets del kan det handla om skogens vitalitet och utbredningen av stormskador, skogsbränder, torka eller insektsangrepp, säger Johan Fransson, forskare och docent på SLU i Umeå.
Det finns också förhoppningar om en fortsättning på projektet. Med tre–fyra satelliter till av samma typ skulle uppdateringen ske varje timme och ytterligare förbättra möjligheterna att följa snabba förlopp i skogsområden.

Bredd och spets i expertis
Rymdprojekt är enormt kostsamma och KvarkenSat spelar i en mycket lägre budgetdivision, jämfört med stora aktörer som ESA och Nasa. KvarkenSat har dock en fördel i att den är en Low Earth Orbit-satellit (LEO). Det innebär att den cirkulerar på lägre höjd och därmed passerar Kvarkenområdet med högre frekvens än jättarna på 800 kilometers höjd.
Själva satelliten är också liten i formatet, jämfört med EU:s Copernicussatelliter och andra miljardsatsningar. Kubsatelliten har måtten 20x10x10 centimeter och en vikt på cirka 2 kilogram.
I det lilla formatet kommer det att rymmas komprimerad utrustning som bygger på det senaste inom rymdteknologin. Vasa universitet har stått för mjukvaran och även bidragit i arbetet med hårdvaran, tillsammans med Luleå tekniska universitet, Aalto-universitetet, Yrkeshögskolan Novia, Institutet för rymdfysik och SLU. Dessutom har Teknologiska forskningscentralen VTT tagit fram hyperspektralkameran som ska ta bilder med olika våglängder. Satellitens sex styrmotorer, som ska hålla satelliten på rätt kurs genom att puffa ut vattenånga, har utvecklats av Aurora Propulsion Technologies, med bas i Esbo.
”Projektets olika deltagare har tillfört sina expertisområden och vi är mycket glada över att vi kan erbjuda en möjlighet för ett finländskt innovationsföretag som Aurora att visa upp sin teknik i verkliga förhållanden”, säger Kuusniemi.

Nedräkningen pågår
Satelliten med utrustning passerade nyligen tekniska tester som utfördes av en internationell expertpanel. Under 2022 byggs själva satelliten ihop, samtidigt som mottagningsstationen integreras med Vasa universitets rymddatalaboratorium på Brändö i Vasa.
”Från mottagningsstationen kommer vi att kommunicera även med andra satelliter och all data kommer att läggas upp på portalen, fri för användning. Mottagningsstationen kommer också att hantera data från andra satelliter med öppen information”, säger Kuusniemi.
Samarbetet mellan Finland och Sverige är en central del av KvarkenSat-projektet. Förstahandsvalet av uppskjutningsplats är därför självklar.
”Vi har ansökt om att få med vår satellit när de första raketerna skjuts upp från Esrange i Kiruna. Datumet har flyttats fram, men enligt den uppdaterade tidtabellen blir det av i april 2023”, säger Heidi Kuusniemi.

 

Text: Johan Svenlin, foto: Sami Pulkkinen

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier