Mentorträffarna gav både insikter och motion

20.08.2021

Intresserad av mentorering? Ansök till nästa omgång av mentorprogrammet TFiX senast 31.8! Mera info hittar du här.

Hertonäs, Otnäs, Hanaholmen, Gräsviken … för mentorparet  Lennart Lang (adept) och Erik Lönnfeldt (mentor) har de gemensamma mentorträffarna inte enbart inneburit förtroliga samtal. Sedan de träffades för första gången i september i fjol har de under mentorträffarna promenerat över 70 kilometer på olika håll i huvudstadsregionen.

Lang är arkitekt från Aaltouniversitetet, med byggnadsplanering som huvudämne. Sedan mars i år jobbar han på konsultföretaget Sweco, med planering av industriella byggnader. Lönnfeldt har också studerat i Otnäs, men då hette högskolan ännu Tekniska högskolan. Han är diplomingenjör och hade fastighetsförvaltning och fastighetsekonomi som huvudämnen. I dag jobbar han på Handelsbanken med fastighetsvärdering och hyreskontrakt.

När Lang i fjol sökte till TFiX’ mentorprogram gjorde han det för att få diskutera sin karriär och frågor om hur man ska kombinera arbetslivet med familjelivet. Då jobbade han med planering av offentliga byggnader, bland annat Helsingfors-Vanda flygplats, men hade rätt länge tänkt att han ville få en förändring i sitt arbetsliv. Hemma fanns en nyfödd bebis och en fyra år gammal pojke.

– I första hand ville jag stärka min idé om förändring och också få mod att göra det.

Lönnfeldt hade varit mentor en gång tidigare, för två år sedan, och tyckt att det var givande. Han ville göra det på nytt.

– Jag ville höra om vad som händer i fastighetsbranschen och ville diskutera karriärplanering och balansen mellan arbete och familj. Jag hoppades på att få en adept i samma bransch och var glad över att det blev så.

Rätt snart efter att Lang och Lönnfeldt träffades första gången inledde Lang processen med att byta jobb.

– Mentorprocessen blev kanske lite besvärlig eftersom mina mål hela tiden förändrades, samtidigt blev frågan om min karriärplanering väldigt konkret eftersom jag fått en offert som hängde i luften, säger Lang.

Innan mentorförhållandet inleds kan mentorn och adepten välja att skriva ett avtal där båda förbinder sig till tystnadsplikt.

– Under vår första promenad startade vi i Gräsviken. När vi kommit till Lappvikens gamla sjukhusområde kände jag att vi inte behöver ett skriftligt kontakt, säger Lönnfeldt.

– Vi kunde genast tala med varandra i förtroende, kompletterar Lang.

Jobbet inte allt

Under de första promenaderna var det Lang som pratade mer. Samtalen gav en möjlighet till självreflektion. Förutom Langs pågående jobbyte diskuterade männen mycket kring hur det är att kombinera arbete och en vardag med små barn.

– Vi har en bebis hemma och det är inte alltid så lätt. Det har hjälpt mycket att få diskutera och sätta saker i rätt proportion. Man behöver inte ge upp karriären när man har små barn men men man ska inte heller offra familjelivet, säger Lang.

Lönnfeldt konstaterar att de diskuterat även sådant som inte alls har med arbetslivet att göra och också väldigt känsliga saker. Han har inte velat ge råd åt Lang.

– Dessutom står det i mentorhandboken att man inte ska berätta gamla historier så det har jag försökt undvika. Men jag har nog funderat kring många frågor och ibland sagt ”gör inte så här”.

Vad har det handlat om?

– Det är få saker man ångrar att man gjort. Det är mer det man låtit bli att göra som man ångrar, säger Lönnfeldt.

– Gör man inte så vet man inte, säger Lang.

Mer regional spridning

Mentorprogrammets säsong 2020–2021 är den 17:e i ordningen. Dan Winberg, ordförande för TFiX styrgrupp hoppas att programmet i framtiden ska ha fler mentorpar från Åbo och Vasa.

– Målet är också att få fler mentorpar överlag och att både mentorn och adepten känner att de får ett mervärde av att medverka, säger han.

På basen av den respons styrgruppen får är mentorprogrammet väldigt lyckat.

– Många är överraskade över hur mycket mentoreringen gett dem, säger Winberg.

TFiX tillhandlahåller deltagarna en mentorhandbok med tips på samtalsteman och på hur man kan bygga upp träffarna. Enligt Lönnfeldt är handboken mycket bra.

– Men vi var nog inte så strukturerade. Vi tog lite idéer därifrån men annars följde vi inte något program, säger han.

I och med att Lang började på ett nytt jobb under mentorprocessen var ett kapitel avslutat. Under de sista träffarna var det i stället Lönnfeldt som ventilerade sina tankar kring att eventuellt byta position på sitt nuvarande jobb.

– Ju mer vi blivit bekanta med varandra, desto mer har det blivit en diskussion åt båda hållen. I slutet har vi till och med mentorerat varandra, säger Lang.


Artikeln ursprungligen publicerad i Gula Bladet 2/2021. Du hittar hela tidningen här.

Lina Laurent, text
Patrik Lindfors, foto

Liknande artiklar

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism