Ny medlemstjänst: TFiX sparrning

20.03.2023

TFiF har lanserat en ny medlemstjänst – TFiX sparrning, där alla våra över 5 000 medlemmar har möjlighet att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter med varandra. 

I sparrningen träffas två medlemmar 1-3 gånger för att diskutera om ett specifikt tema, t.ex. arbetsliv och karriär, företagande, ledarskap eller hur det är att jobba inom en viss bransch. Den person som har frågor eller ett ämnesområde som hen vill få sparrning inom kallar vi för frågeställare och den person som vill dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter kallas bollplank.

Vill du ställa upp som bollplank för en annan medlem?

Nu söker vi medlemmar som vill komma med i vår pool av bollplank, som kan tänka sig att sparra en annan medlem under 1-3 träffar. Du kan dela med dig av kunskap från din egen bransch eller om karriärtips, ledarskap, företagande eller att jobba utomlands. För att fungera som bollplank krävs ingen tidigare erfarenhet av mentorering eller sparrning, utan alla medlemmar, oberoende av ålder eller bakgrund, kan anmäla sig med.

Du går med i bollplankspoolen via den här blanketten och kan när som helst ändra, pausa eller dra tillbaka din anmälan.

Ansökningen för frågeställare öppnar under år 2023.

Läs mera om TFiX sparrning

Mentorprogrammet TFiX fortsätter som tidigare

TFiX sparrning har utarbetats av styrgruppen för mentorprogrammet TFiX och fungerar som ett komplement till det vanliga mentorprogrammet och riktar sig till de som snabbt vill få sparrning i en eller ett par specifika frågor. Mentorprogrammet TFiX, som pågår i ca 7 månader, kommer att fortsätta arrangeras som tidigare och nästa omgång av mentorprogrammet kör igång hösten 2023.

Läs mera om mentorprogrammet TFiX

Frågor om TFiX sparrning eller mentorprogrammet TFiX?

Kontakta oss på kansli@tfif.fi så berättar vi mera!

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!