Röstningen har öppnat: gör TFiF:s röst hörd i TEK

20.03.2023

Röstningen i TEK-valet har öppnat den 20 mars och stänger den 3 april. Du kan rösta elektroniskt eller per post. Din röst kan bidra till att göra TFiF:s röst hörd i TEK-fullmäktige, så tveka inte att rösta.

Enbart som ordinarie medlem är du berättigad att rösta, inte som yngre medlem. Observera att medlemmar i TFiF-TEK bara kan rösta på kandidater i TFiF:s valkrets.

Du kan bekanta dig med kandidaterna i valmaskinen här!

Vi uppmuntrar alla att rösta elektroniskt. För varje elektroniskt avgiven röst donerar vi 3 euro till nytta för miljön.

Liknande artiklar

01.03.2024

Byggande i trä är en pusselbit i övergången till cirkulär ekonomi

01.03.2024

TFiF lottar ut teknologmössor

19.02.2024

Han vill ge skogsindustrin ett nytt lyft