Solnet Group satsar på solenergiparker i industriell skala

12.12.2023

Solnet Group går i bräschen för utbyggnaden av förnybar energi i Finland. Bolagets senaste tillskott i projektportföljen är en solenergipark för 100 miljoner euro.

Bildtext: Enhetspriserna på solpaneler har sjunkit samtidigt som den genomsnittliga effekten på solpanelerna har stigit från 300 till 700 watt. Den här utvecklingen har förbättrat lönsamheten, säger Kaj Kangasmäki på Solnet Group.
Foto: Karl Vilhjálmsson

Solenergiindustrin växer så det knakar. Tillväxten gynnar bland annat det finländska bolaget Solnet Group som har över 9 års erfarenhet i branschen och hör till de snabbast växande solenergibolagen i Finland just nu.

– Årets omsättning kommer att landa på cirka 30 miljoner euro. Utöver den finländska marknaden fokuserar vi starkt på Nederländerna och Tyskland, säger Kaj Kangasmäki, vd för Solnet Group.

Vi träffas på Solnet Groups kontor vid Sandviken i Helsingfors. Solnet Group har tagit säte i samma byggnad där Studentkåren vid Helsingfors universitet håller till. Den studentikosa miljön bedrar.

Gigantisk satsning i södra Finland

I slutet av augusti gick Solnet ut med beskedet att bolaget ska utveckla en av landets största solenergiparker i södra Finland. Investeringen går lös på 100 miljoner euro.

– Vi samarbetar med investeringsbolaget H.G. Paloheimo som äger den mark där de tilltänkta solenergiparkerna ska anläggas, säger Kangasmäki.

H.G. Paloheimo äger över 165 hektar mark i Tusby, Riihimäki och Hausjärvi i södra Finland. Utbyggnaden av solenergiparkerna påbörjas nästa år och senast 2025 är produktionen i gång. Enligt projektplanen rör det sig i detta skede om solenergi med en sammanlagd effekt som uppgår till 140 megawatt.

Allt fler företag satsar hårt på vidareutvecklingen av sina hållbarhetsstrategier.

– Vår investering medför en stor marknadsförändring. Det har inte byggts så här stora solenergiparker i södra Finland tidigare.

Föreligger det en risk att ni måste avverka stora arealer skog för att anlägga solenergiparkerna?
– Till Paloheimos ägor hör åkrar, tvinmark och skogsområden. Vi måste göra en helhetsbedömning så att klimatnyttan av projektet består när solenergiparkerna etableras.

Det är framför allt energikrisen och de förhöjda priserna på el som har stimulerat ett intresse för solenergin. Orsaken till det nymornade engagemanget är enkel. Sol- och vindenergi är för närvarande de billigaste sätten att producera el.

– Enhetspriserna på solenergi har sjunkit stadigt de senaste åren bland annat tack vare ett minskat beroende av dyra ädelmetaller och sjunkande priser på mikrochips som behövs för produktionen av solpaneler.

Solpanelernas effekt har förbättrats

Samtidigt som enhetspriserna på solenergi sjunker har effekten på solpanelerna stigit markant. Då Solnet Group påbörjade sin affärsverksamhet var den genomsnittliga effekten på en solpanel högst 300 watt. De enheter som används i stora solenergiparker har numera en effekt på 400–700 watt per solpanel. Effekthöjningen har förbättrat lönsamheten och ökat intresset för solenergi.

– Vi ser inga tecken på att efterfrågan på solenergi skulle minska, trots att den ekonomiska tillväxten har mattats av i Europa i år, säger Kangasmäki.

Till Solnet Groups namnstarka kunder i Finland hör bland annat inredningsjätten Ikea och affärskedjorna Lidl, Kesko och S-gruppen som har gått in för att installera solenergiparker på taken till sina fastigheter.

– Allt fler företag satsar hårt på vidareutvecklingen av sina hållbarhetsstrategier. Investeringar i förnybar energi ingår i den ekvationen.

Utöver företagens intresse för solenergi har många finländska kommuner också gått in för att investera i solenergiparker.

– Kommunerna har ju monopol på detaljplaneringen och äger mark som kan användas för installationen av solenergiparker. På grund av stigande energipriser blir det allt viktigare att investera i lokal energiproduktion.

Stora fluktuationer i produktionen

Trots att dagens solpaneler är effektivare än tidigare är solenergiparkernas elproduktion fortfarande mycket säsongsbetonad. Över 50 procent av årets elproduktion infaller under den ljusaste tiden på året från Valborg till slutet av juli. Januari står för endast en procent av hela årets produktion, uppger Solnet Group.

– Våra extremt ljusa somrar och långa dagar med dagsljus under sommarhalvåret uppväger å andra sidan den blygsamma produktionen under vintern. Av samma anledning kommer vi upp till ungefär samma produktionsnivå på våra breddgrader som i Tyskland.

Merparten av Solnets affärskoncept bygger numera på service och underhåll av solenergisystem.

– I takt med att solenergiparkerna blir större blir det viktigare att se över underhållet. Det behövs automatiserade och smarta system som genast lokaliserar koordinaterna för tekniska problem som uppstår i en solenergipark med över 10 000 solpaneler.

En annan språngbräda för Solnet och hela solenergibranschen är den växande lagringen av förnybar energi.

– Då industrin elektrifieras ökar också behovet av lösningar där man kan framställa och lagra vätgas med hjälp av förnybar energi. Jag ser stor potential för lagringen av solenergi, vilket kommer att ha en marknadsbalanserande inverkan, säger Kangasmäki.

Liknande artiklar

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism