Stipendieutskott besluter om premiering av TFiF stipendier

17.04.2018

Stipendieutskottet grundades på 1960-talet för att stöda yngre och i viss utsträckning också äldre medlemmars behov att förkovra sig yrkesmässigt i form av traditionella studier, studieresor, utlandspraktik eller utlandsstudier.
Utskottets uppgift är att behandla inkomna stipendieansökningar som till antalet rör sig kring 50-60 stycken på årsnivå. Medlemmarna i utskottet väljs av TFIF:s styrelse. Verksamhetsledaren samt Kemistklubbens och Teknologföreningens kuratorer är självskrivna medlemmar i utskottet.
Ansökningarna skall vara fullständiga och väl motiverade för att utskottet skall kunna bilda sig en uppfattning om behovet av stipendium. Arbetet underlättas av att ett ingående förarbete utfört av kansliet som efter en genomgång av ansökningarna ger ett sammandrag inför utskottets möte, vilket gör besluten om premiering betydligt enklare att fatta.
En nestor i utskottets historia är Kaj Skogster som suttit som ordförande i tiotals år. Han avslutade sin karriär i stipendieutskottet vid årsskiftet 2017. Med hjälp av ett helt fenomenalt minne botaniserade han framgångsrikt i djungeln av stadgar för olika fonder och mottagarnas varierande arter av utlandsstudier, praktik och studieresor.
Stipendierna finansieras av TFIF:s stiftelse, donationsfonder och en minnesfond beroende på vilket ändamål sökanden uppger i ansökan. De villkor som vissa donatorer ställt för sina donationsfonders beviljande av understöd har ibland lett till omfattande utredningar och till och med svåra kompromisser för att möjliggöra utdelningen.
Studier
Stipendier för studier i Finland beviljas huvudsakligen ur minnesfonderna. För utexaminerade gäller ansökningarna ofta studier för doktorsexamen och för studerande stöd för att kunna fokusera på studierna på heltid.
Studieresor
Villkoren för beviljande av stipendier för studieresor för teknologer och utexaminerade följer i stort sett samma regler som gäller utlandspraktik och -studier.
Utlandspraktik och utlandsstudier för teknologer
Som exempel kan nämnas en populär, bland ansökningarna regelbundet återkommande, kommendering till KTH i Stockholm för studier en termin som gäller många teknologer. Denna studieperiod omfattar projektet framtidens industriföretag.
Stipendierna är avsedda att helt eller delvis täcka utgifterna för resekostnader till praktik- eller studieort utomlands. I ansökningarna som bör innehålla personuppgifter, utdrag ur studieregistret samt budget som bifogas ansökan, poängsätts speciellt kriterier såsom studieframgång, förtroendeuppdrag och aktivitet i TFIF eller studentförening, exempelvis KK, TF, DaTe, WTF eller Entech, tidigare beviljade stipendier, behov av ekonomiskt stöd med saklig motivering.
Utskottet ser också på uppgifter om praktikjobbet eller studierna; kostnader för resa och uppehälle, eventuella terminsavgifter samt tidigare praktik utomlands, tidigare år ansökta/erhållna stipendier från TFIF eller annat håll samt storleken på det ansökta stipendiet.
Efter avslutade studier utomlands lämnar den studerande in en rapport om vistelsen utomlands. En fritt skriven berättelse med praktisk information om förberedelser, utlandsvistelsens vardag, studier och studieliv. Tanken med denna är att den skall motivera och stöda andra studerande att åka utomlands eftersom föreningen på detta sätt vill understöda en hög nivå på den tekniska utbildningen samt ett internationellt nätverk redan från studieåren för de studerande.

Stipendieutskottet 2018:
Clas Bergring, ordf.
Lars Gestranius, Kemistklubbens kurator
Peter Kenttä, Teknologföreningens kurator
Otto Långvik
Carl-Eric Wilén
Britta Sunde, VL, sekr.

Liknande artiklar

26.04.2018

Startade eget för friheten och familjen